Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/10 2014/11
1. Vaihtotase -2 383 -3 005 381 326
1.1 Tavarat 83 154 177 58
1.2 Palvelut -1 662 -1 246 46 82
1.3 Ensitulo 1 715 439 287 314
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 518 -2 352 -128 -128
2. Pääomatase 196 144 12 12
3. Rahoitustase -6 355 -4 848 899 1 059
3.1 Suorat sijoitukset 1 045 -9 207 302 741
3.2 Arvopaperisijoitukset -5 240 12 218 902 -3 183
3.3 Muut sijoitukset -389 -6 167 -325 4 061
3.4 Johdannaiset -2 540 -1 601 36 -490
3.5 Valuuttavaranto 769 -92 -16 -70
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 169 -1 987 507 721
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2014, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_004_fi.html