Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/10 2014/11
1. Bytesbalans -2 383 -3 005 381 326
1.1 Varor 83 154 177 58
1.2 Tjänster -1 662 -1 246 46 82
1.3 Primära inkomster 1 715 439 287 314
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 352 -128 -128
2. Kapitalbalans 196 144 12 12
3. Finansiell balans -6 355 -4 848 899 1 059
3.1 Direktinvesteringar 1 045 -9 207 302 741
3.2 Portföljinvesteringar -5 240 12 218 902 -3 183
3.3 Övriga investeringar -389 -6 167 -325 4 061
3.4 Finansiella derivat -2 540 -1 601 36 -490
3.5 Valutareserv 769 -92 -16 -70
4. Restpost -4 169 -1 987 507 721
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_004_sv.html