Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen kuvaus MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laadusta, lähdeaineistoista ja menetelmistä

 

EU:n jäsenmaiden talouskehitystä, makrotalouksien vakautta ja kilpailukykyä seurataan indikaattoreista koostuvalla MIP-tulostaululla osana unionin nk. makrotalouden epätasapainon menettelyä (Macroeconomic Imbalances Procedure eli MIP). Komissio raportoi talouskehityksestä vuosittain parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle (Alert Mechanism Report/Varoitusjärjestelmäraportti).

 

Kansallisissa laaturaporteissa jäsenmaat kuvaavat MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laatua, lähdeaineistoja, menetelmiä sekä laadintaprosesseja. Oheinen laaturaportti kuvaa Suomen Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastoa, johon perustuvat seuraavat MIP-indikaattorit: vaihtotaseen 3 vuoden liukuvan keskiarvon BKT-suhde sekä ulkomaisen varallisuusaseman BKT-suhde.

 

Tarkempia tietoja MIP-tulostaulusta: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm

 

Kuvaus Suomen MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laadusta, lähdeaineistoista ja menetelmistä Suomen maksutasetilastointia koskien (vain englanniksi) pdf

 


Päivitetty 1.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2016, Suomen kuvaus MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laadusta, lähdeaineistoista ja menetelmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2016/mata_2016_2016-06-01_men_001.html