Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
1. Vaihtotase 278 -695 -1 165 -222 -240 -345 -97 267
1.1 Tavarat 139 -321 133 576 150 267 -42 228
1.2 Palvelut -234 -519 -531 -288 -195 -178 -270 -100
1.3 Ensitulo 587 349 -513 -225 98 -199 447 369
1.4 Tulojen uudelleenjako -213 -204 -254 -286 -294 -235 -232 -230
2. Pääomatase 16 15 16 15 16 15 16 16
3. Rahoitustase 244 -3 193 -3 159 -2 364 828 -708 -1 539 -278
3.1 Suorat sijoitukset -367 -350 -361 538 549 532 734 734
3.2 Arvopaperisijoitukset 338 1 980 545 -5 253 -3 278 -71 -1 788 -4 172
3.3 Muut sijoitukset 99 -4 879 -1 453 3 533 3 916 -2 281 -1 266 1 781
3.4 Johdannaiset 316 103 -1 656 -1 248 -386 1 049 773 1 374
3.5 Valuuttavaranto -142 -48 -234 67 26 64 7 5
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -50 -2 513 -2 010 -2 157 1 052 -378 -1 458 -561
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_001_fi.html