Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.3.2006

Bruttokansantuote kasvoi 0,9% vuoden 2005 4. neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi loka-joulukuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,3 prosenttia suurempi, kausitasoitettu bruttokansantuotteen vastaava muutos vuotta aiemmasta oli 2,9 prosenttia. Koko vuonna bruttokansantuotetta kertyi 2,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Kansantalouden kysyntää kasvattivat kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Loka-joulukuussa kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät 3 prosenttia vuoden takaisesta. Huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa ostettiin runsaasti. Kiinteät investoinnit lisääntyivät 2 prosenttia. Rakennusinvestoinnit kasvoivat 7 prosenttia, sen sijaan kone- ja laiteinvestoinnit supistuivat 10 prosenttia. Tuonti lisääntyi 9 prosenttia vuotta aiemmasta ja viennin määrä lisääntyi lähes 5 prosenttia.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin vuoden 2000 hintoihin

Tilastokeskus julkaisee 31.3.2006 uudistetut vuositilinpidon aikasarjat vuosilta 1975 - 2004. Vastaavat neljännesvuositilinpidon uudistetut aikasarjat vuosilta 1975 - 2004 julkaistaan huhtikuussa 2006. Näiden julkistusten jälkeen nyt julkaistavat vuoden 2005 tiedot eivät ole enää kaikilta osin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa.

Vuoden 2005 tietoja (huoltotase-erät) tarkistetaan seuraavan kerran 9.6.2006 samalla, kun julkaistaan vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen ennakkotiedot. Vuoden 2005 sektoritilit tarkistetaan seuraavan kerran 13.7.2006. Näiden tarkistusten jälkeen myös vuoden 2005 tiedot ovat jälleen täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2005, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2005/04/ntp_2005_04_2006-03-01_tie_001.html