Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2006

Bruttonationalprodukten ökade med 0,9% under 4:e kvartalet år 2005

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under oktober-december med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet år 2004 var bruttonationalprodukten 2,3 procent större, motsvarande förändring av den säsongrensade bruttonationalprodukten var 2,9 procent från året innan. Bruttonationalprodukten för hela året var 2,1 procent större än föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion och investeringar ökade efterfrågan inom samhällsekonomin. Under oktober-december steg hushållens konsumtionsutgifter med 3 procent från året innan. Hushållen köpte flitigt möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. De fasta investeringarna ökade med 2 procent. Investeringarna i byggnader ökade med 7 procent, däremot minskade investeringarna i maskiner och apparater med 10 procent. Importen steg med 9 procent från året innan och exportvolymen ökade med närmare 5 procent.

Bruttonationalprodukten, kvartalsvis till 2000 års priser

Statistikcentralen publicerar 31.3.2006 de reviderade tidsserierna för årsräkenskaperna för åren 1975-2004. Motsvarande reviderade tidsserier för åren 1975-2004 för kvartalsräkenskaperna publiceras i april 2006. Efter det är de uppgifter för år 2005 som nu publiceras inte längre till alla delar jämförbara med tidigare år.

Uppgifterna för år 2005 (posterna i försörjningsbalansen) revideras följande gång 9.6.2006 samtidigt med publiceringen av de preliminära uppgifterna för det första kvartalet 2006. Sektorräkenskaperna för år 2005 revideras följande gång 13.7.2006. Efter det är också uppgifterna för år 2005 igen fullständigt jämförbara med tidigare år.

Källa: Nationalräkenskaper 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 1.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2005/04/ntp_2005_04_2006-03-01_tie_001_sv.html