Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Viennin väheneminen ja autokaupan hiipuminen käänsivät bruttokansantuotteen laskuun

Bruttokansantuotteen volyymi väheni huhti-kesäkuussa 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 0,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 2,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote EU-27 -alueella pieneni 0,2 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä.

1.1. Tuotanto

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi oli toisella neljänneksellä 3,8 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 20,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden (toimialat B-E) arvonlisäys oli 0,2 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuudessa arvonlisäystä kertyi 2,1 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 4,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metalliteollisuudessa (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) arvonlisäys laski 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 1,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden arvonlisäys tarkentui heinäkuussa vuositilinpidon julkistuksen yhteydessä merkittävästi alaspäin vuoden 2011 osalta, kun ensimmäiset tiedot välituotekäytöstä saatiin käyttöön. Toisella neljänneksellä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden arvonlisäys kasvoi 4,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 2,9 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Rakentamisen tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys väheni 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 0,5 prosenttia vuoden takaisesta neljänneksestä. Yksityisten palvelujen arvonlisäys väheni toisella neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 0,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupan arvonlisäys oli 2,1 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta se kasvoi 0,3 prosenttia vuoden takaisesta. 1.4.2012 voimaan astunut autoveromuutos lisäsi autokauppaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vastaavasti toisella neljänneksellä autoja myytiin selvästi vähemmän kuin normaalisti.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi väheni 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 0,6 prosenttia vuoden takaisesta.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä pieneni toisella neljänneksellä 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikki kysyntäkomponentit laskivat toisella neljänneksellä.

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, käyvin hinnoin)

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, käyvin hinnoin)

Viennin volyymi väheni huhti-kesäkuussa 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 0,5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden vienti väheni 3,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta palveluiden vienti lisääntyi 1,6 prosenttia.

Tuonnin volyymi väheni 3,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 3,1 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden tuonti väheni 3,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja palveluiden tuonti 4,3 prosenttia.

Yksityisen kulutuksen volyymi pieneni 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Lasku oli voimakkainta kestävissä kulutustavaroissa johtuen autoveron muutoksesta. Julkisten kulutusmenojen volyymi pieneni 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Investointien volyymi väheni toisella neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,4 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit kasvoivat 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta vähenivät 0,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni 8,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityiset investoinnit pysyivät edellisen neljänneksen tasolla, mutta julkiset investoinnit vähenivät 5,1 prosenttia.

1.3. Työllisyys palkat ja kansantulo

Työllisten määrä lisääntyi toisella neljänneksellä 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja työllisiä oli 0,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 1,1 prosentin edellisestä neljänneksestä ja 1,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Työttömyysaste oli huhti-kesäkuussa Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 8,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 8,8 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, pieneni käyvin hinnoin 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin yhtä suuri kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 24.8.2012 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990-2011 vastaavat 12.7.2012 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja. Vuoden 2012 kolmatta neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 5.12.2012, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2012, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2. vuosineljännes 2012, 1. Viennin väheneminen ja autokaupan hiipuminen käänsivät bruttokansantuotteen laskuun . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2012/02/ntp_2012_02_2012-09-05_kat_001_fi.html