Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia vuonna 2019

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi viime vuonna 1,0 prosenttia. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote oli 2,8 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2018.

Loka-joulukuussa bruttokansantuote supistui 0,7 prosenttia edellisen vuosineljänneksen tasolta mutta kasvoi vuoden 2018 neljänteen neljännekseen verrattuna 0,4 prosenttia. Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU27-alueen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2019 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen vahvan kehityksen myötä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuotteen muutos edellisestä neljänneksestä oli vain niukasti positiivinen. Vuoden lopussa kansantalouden tuotanto supistui.

Vuoden 2019 talouskasvu kertyi useilta teollisuuden ja palveluiden toimialoilta. Aiempien tilastojulkistuksien suuri kasvu sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa on nyt arvioitu vaatimattomammaksi, mikä osaltaan vaikuttaa myös bruttokansantuotteen kasvulukuihin. Arvonlisäyksen volyymi pieneni joillakin toimialoilla, kuten metsäteollisuudessa sekä rahoitus- ja vakuutustoimialalla.

Työttömyysaste oli vuonna 2019 edellisvuotta pienempi ja työllisyysaste korkeampi kuin vuonna 2018.

Tuotanto

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi supistui neljännellä neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2019 arvonlisäystä kertyi 1,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Useat teollisuuden ja palveluiden toimialat kasvoivat vuonna 2019, mutta metsätalouden, metsäteollisuuden, rakentamisen sekä rahoitus- ja vakuutustoimialan arvonlisäys pieneni.

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2019 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2019 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 4. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 4. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni loka-joulukuussa neljä prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2019 alkutuotanto väheni kaksi prosenttia.

Teollisuuden (toimialat B–E) arvonlisäys kasvoi 1,2 prosenttia vuonna 2019 ja viimeisellä vuosineljänneksellä kaksi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden volyymi kasvoi vuonna 2019 kaksi prosenttia ja kemianteollisuus kolme prosenttia. Metsäteollisuus supistui kaksi prosenttia sekä energia- ja vesihuolto yhden prosentin.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden arvioidaan kasvaneen viisi prosenttia vuonna 2019. Tässä vaiheessa vuoden 2019 yrityssektorin tietoihin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Käytettävissä olevat tiedot antavat melko hyvän kuvan yritysten tuotoista, mutta kulujen osalta tiedot saadaan vasta myöhemmin keväällä.

Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi pieneni loka-joulukuussa kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2019 rakentaminen väheni yhden prosentin.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa yhden prosentin vuodentakaisesta neljänneksestä. Koko vuonna 2019 palvelutoimialat kasvoivat 1,5 prosenttia. Yksityiset palvelut kasvoivat kaksi prosenttia. Eniten kasvoivat majoitus- ja ravitsemistoiminnan, informaation ja viestinnän sekä liike-elämän palveluiden toimialat. Julkisyhteisöjen palvelut pysyivät vuoden 2018 tasolla.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Vuonna 2019 kansantalouden kokonaiskysyntä kasvoi 1,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kysyntää kasvatti erityisesti viennin kasvu.

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2019 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2019 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 6. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 6. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 7. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 7. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2019 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Viennin volyymi kasvoi loka-joulukuussa kahdeksan prosenttia vuodentakaisesta. Tuonnin volyymi pieneni yhden prosentin. Koko vuonna 2019 viennin volyymi kasvoi 7,1 prosenttia: tavaroiden viennin volyymi kasvoi kolme prosenttia ja palveluiden viennin volyymi peräti 16 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 2,5 prosenttia: tavaroiden tuonnin volyymi pieneni prosentin, mutta palveluiden tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia.

Yksityinen kulutus väheni 2019 viimeisellä neljänneksellä hieman edellisen neljänneksen tasolta mutta kasvoi vajaat kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuoden yksityiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,0 prosenttia.

Julkisten kulutusmenojen volyymi pieneni loka-joulukuussa yhden prosentin edellisestä neljänneksestä ja kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2019 julkisten kulutusmenojen volyymi pieneni 0,3 prosenttia.

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi supistui 2019 viimeisellä neljänneksellä kolme prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuoden investoinnit vähenivät 1,1 prosenttia. Rakennusinvestointien volyymi pieneni yhden prosentin, kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi puoli prosenttia sekä investoinnit tutkimukseen, kehittämiseen ja ohjelmistoihin kolme prosenttia.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisiä oli loka-joulukuussa 0,5 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Vuonna 2019 työllisten määrä kasvoi 0,9 prosenttia ja tehdyt työtunnit 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 6,0 prosenttia eli yhtä korkealla tasolla kuin vuotta aiemmin. Koko vuonna 2019 työttömyysaste oli 6,7 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 prosenttia.

Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut vähenivät 2,0 prosenttia edellisestä vuodesta.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi 4,8 prosenttia vuodesta 2018. Bruttokansantulo oli nimellisesti 2,4 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Käytettävissä olleet tiedot

Ennakkotiedot perustuvat 25.2.2020 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Vuositason tiedot 1990–2018 vastaavat 31.1.2020 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja, paitsi ulkomaat-sektorin tiedot (tuonti, vienti, ensitulot ulkomailta/ulkomaille), jotka ovat voineet tarkentua.

Vuoden 2019 ennakkotiedot, jotka sisältävät tarkempia tietoja julkisyhteisöistä ja muilta sektoritileiltä, julkaistaan 16.3.2020. Samassa yhteydessä tarkennetaan vuositilinpidon 2018 sekä tämän julkaisun tietoja. Tarkentuneet tiedot viedään myös neljännesvuositilinpidon tietokantataulukoihin, mutta varsinaista neljännesvuositilinpidon julkistusta ei tehdä.

Vuoden 2019 kansantalouden tilinpito yksityiskohtaisemmalla tietosisällöllä julkaistaan 18.6.2020.

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 29.5.2020, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä tammi-maaliskuussa julkaistaan Tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 15.5.2020.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavien 2–3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: Laatuseloste .

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2019, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 28.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2019, Bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2019/04/ntp_2019_04_2020-02-28_kat_001_fi.html