Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koulutusalojen välillä palkkaeroja myös koulutusasteiden sisällä

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan luonnontieteellisen koulutuksen saaneilla kokoaikaisilla palkansaajilla oli suurin keskikuukausipalkka, 3 842 euroa. Seuraavaksi suurimmat keskimääräiset kuukausiansiot olivat kaupan ja tekniikan alan koulutuksen hankkineilla henkilöillä. Pienin keskiansio, 2 576 euroa, oli palvelualan koulutuksen saaneilla palkansaajilla. Yleissivistävän koulutuksen saaneiden palkansaajien keskiansio oli 2 776 euroa.

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot koulutusaloittain vuonna 2011

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot koulutusaloittain vuonna 2011
Ryhmiteltäessä koulutusaloja koulutusasteen mukaan keskipalkoissa paljastuu selkeitä eroja. Alimman korkea-asteen luonnontieteellisen koulutuksen (tietojenkäsittely) saaneiden palkansaajien 4 232 euron keskikuukausipalkka on selkeästi suurempi kuin muilla saman koulutusasteen palkansaajilla. Sen sijaan ylemmän korkeakoulutuksen tai tutkijakoulutuksen saaneiden luonnontieteilijöiden keskipalkat ovat koulutusasteidensa häntäpäässä. Ylimmissä koulutusluokissa suurimmat palkat olivat terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneilla. Pienimmät palkat korkeakoulutetuista palkansaajista olivat humanistisen ja taidealan koulutuksen omaavilla.

Taulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot koulutusalan ja koulutusasteen mukaan vuonna 2011

Koulutusala Koulutusaste
Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 2 993 2 891 2 940 3 521 4 703
2 Humanist. ja taidealan koul. 2 441 2 887 2 868 3 491 4 371
3 Kaup. ja yhteiskuntat. koul. 2 612 3 077 3 269 4 678 5 174
4 Luonnontieteellinen koulutus 2 856 4 232 3 691 3 961 4 564
5 Tekniikan koulutus 2 866 3 677 3 870 4 691 5 274
6 Maa- ja metsätalousalan koul. 2 538 3 064 3 026 4 223 4 822
7 Terveys- ja sosiaalialan koul. 2 408 3 002 2 749 5 534 6 671
8 Palvelualojen koulutus 2 399 3 187 2 991 4 245 4 777

Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011, Koulutusalojen välillä palkkaeroja myös koulutusasteiden sisällä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_kat_001_fi.html