Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Koulutusalojen välillä palkkaeroja myös koulutusasteiden sisällä

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan luonnontieteellisen koulutuksen saaneilla kokoaikaisilla palkansaajilla oli suurin keskikuukausipalkka, 3 842 euroa. Seuraavaksi suurimmat keskimääräiset kuukausiansiot olivat kaupan ja tekniikan alan koulutuksen hankkineilla henkilöillä. Pienin keskiansio, 2 576 euroa, oli palvelualan koulutuksen saaneilla palkansaajilla. Yleissivistävän koulutuksen saaneiden palkansaajien keskiansio oli 2 776 euroa.

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot koulutusaloittain vuonna 2011

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot koulutusaloittain vuonna 2011
Ryhmiteltäessä koulutusaloja koulutusasteen mukaan keskipalkoissa paljastuu selkeitä eroja. Alimman korkea-asteen luonnontieteellisen koulutuksen (tietojenkäsittely) saaneiden palkansaajien 4 232 euron keskikuukausipalkka on selkeästi suurempi kuin muilla saman koulutusasteen palkansaajilla. Sen sijaan ylemmän korkeakoulutuksen tai tutkijakoulutuksen saaneiden luonnontieteilijöiden keskipalkat ovat koulutusasteidensa häntäpäässä. Ylimmissä koulutusluokissa suurimmat palkat olivat terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneilla. Pienimmät palkat korkeakoulutetuista palkansaajista olivat humanistisen ja taidealan koulutuksen omaavilla.

Taulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskikuukausiansiot koulutusalan ja koulutusasteen mukaan vuonna 2011

Koulutusala Koulutusaste
Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 2 993 2 891 2 940 3 521 4 703
2 Humanist. ja taidealan koul. 2 441 2 887 2 868 3 491 4 371
3 Kaup. ja yhteiskuntat. koul. 2 612 3 077 3 269 4 678 5 174
4 Luonnontieteellinen koulutus 2 856 4 232 3 691 3 961 4 564
5 Tekniikan koulutus 2 866 3 677 3 870 4 691 5 274
6 Maa- ja metsätalousalan koul. 2 538 3 064 3 026 4 223 4 822
7 Terveys- ja sosiaalialan koul. 2 408 3 002 2 749 5 534 6 671
8 Palvelualojen koulutus 2 399 3 187 2 991 4 245 4 777

Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011, Koulutusalojen välillä palkkaeroja myös koulutusasteiden sisällä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_kat_001_fi.html