Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Löneskillnader mellan utbildningsområden också inom utbildningsnivåerna

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik hade heltidsanställda löntagare med naturvetenskaplig utbildning den högsta genomsnittliga månadslönen, 3 842 euro. De näst högsta genomsnittliga månadslönerna hade personer med handelsutbildning eller teknisk utbildning, de lägsta, dvs. 2 576 euro, hade löntagare med utbildning inom servicebranschen. Medellönen för löntagare som hade en allmänbildande utbildning var 2 776 euro.

Figur 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter utbildningsområde år 2011

Figur 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter utbildningsområde år 2011
Då man grupperar utbildningsområdena efter utbildningsnivå ser man klara skillnader i medellönerna. Den genomsnittliga månadslönen på 4 232 euro bland löntagare med naturvetenskaplig utbildning (databehandling) på lägsta högre nivå är klart högre än bland andra löntagare på samma utbildningsnivå. Däremot har naturvetare med högre högskoleutbildning eller forskarutbildning medellöner som ligger längst ned bland medellönerna för samma utbildningsnivå. I de högsta utbildningskategorierna hade löntagarna med utbildning inom hälso- och socialvård de högsta lönerna. Bland högskoleutbildade löntagare fanns de lägsta lönerna bland löntagare med utbildning i humanistiska ämnen och konst.

Tabell 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter utbildningsområde och utbildningsnivå år 2011

Utbildningsområde Utbildningsnivå
Mellannivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
1 Pedagogisk utb. och lärarutb. 2 993 2 891 2 940 3 521 4 703
2 Humanistisk utb. och konstutb. 2 441 2 887 2 868 3 491 4 371
3 Utb., handel o samh.vetensk. 2 612 3 077 3 269 4 678 5 174
4 Naturvetenskaplig utbildning 2 856 4 232 3 691 3 961 4 564
5 Teknisk utbildning 2 866 3 677 3 870 4 691 5 274
6 Utb. inom lant- o skogsbruk 2 538 3 064 3 026 4 223 4 822
7 Utb. inom hälso- o socialv. 2 408 3 002 2 749 5 534 6 671
8 Utb. inom servicebranscher 2 399 3 187 2 991 4 245 4 777

Källa: Lönestrukturstatistik 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2011, Löneskillnader mellan utbildningsområden också inom utbildningsnivåerna . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_kat_001_sv.html