Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset Yhteensä Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 641 064 56 825 64 609 85 369 110 455 75 823 76 392 171 591
% 100,0 8,9 10,1 13,3 17,2 11,8 11,9 26,8
2 Rikoslakirikokset epäillyt 276 548 14 138 10 334 20 197 37 894 49 667 25 793 118 525
% 100,0 5,1 3,7 7,3 13,7 18,0 9,3 42,9
3 Rikokset A-F epäillyt 230 362 9 652 5 410 13 146 27 449 41 905 21 141 111 659
% 100,0 4,2 2,3 5,7 11,9 18,2 9,2 48,5
Omaisuusrikokset epäillyt 86 756 2 605 1 053 4 529 6 889 14 025 9 047 48 608
% 99,9 3,0 1,2 5,2 7,9 16,2 10,4 56,0
Varkausrikokset epäillyt 41 635 598 253 1 275 2 377 6 678 5 218 25 236
% 99,9 1,4 0,6 3,1 5,7 16,0 12,5 60,6
Ryöstörikokset epäillyt 1 434 14 9 37 72 377 91 834
% 100,0 1,0 0,6 2,6 5,0 26,3 6,3 58,2
Vahingonteot epäillyt 7 956 226 136 458 944 2 089 643 3 460
% 100,1 2,8 1,7 5,8 11,9 26,3 8,1 43,5
Kavallusrikokset epäillyt 1 305 94 35 304 169 111 144 448
% 100,0 7,2 2,7 23,3 13,0 8,5 11,0 34,3
Petokset epäillyt 19 570 445 216 1 489 1 776 2 908 1 531 11 205
% 100,1 2,3 1,1 7,6 9,1 14,9 7,8 57,3
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 600 19 19 66 105 222 127 1 042
% 100,0 1,2 1,2 4,1 6,6 13,9 7,9 65,1
Verorikokset epäillyt 1 999 303 91 156 292 146 291 720
% 100,1 15,2 4,6 7,8 14,6 7,3 14,6 36,0
Väärennysrikokset epäillyt 1 961 130 35 179 140 194 163 1 120
% 99,9 6,6 1,8 9,1 7,1 9,9 8,3 57,1
Velallisen epärehellisyys epäillyt 518 128 26 53 85 14 68 144
% 99,9 24,7 5,0 10,2 16,4 2,7 13,1 27,8
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 23 645 1 154 775 1 812 4 483 3 699 2 015 9 707
% 100,1 4,9 3,3 7,7 19,0 15,6 8,5 41,1
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 64 3 1 4 8 4 13 31
% 100,1 4,7 1,6 6,3 12,5 6,3 20,3 48,4
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 21 702 993 613 1 615 4 183 3 455 1 732 9 111
% 100,0 4,6 2,8 7,4 19,3 15,9 8,0 42,0
Seksuaalirikokset epäillyt 2 026 121 95 138 311 511 192 658
% 100,1 6,0 4,7 6,8 15,4 25,2 9,5 32,5
Rattijuopumukset epäillyt 16 864 765 451 1 121 2 968 2 237 1 669 7 653
% 100,0 4,5 2,7 6,6 17,6 13,3 9,9 45,4
Huumausainerikokset epäillyt 24 411 477 283 1 016 2 719 5 162 1 333 13 421
% 100,1 2,0 1,2 4,2 11,1 21,1 5,5 55,0
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 410 702 47 173 59 199 72 223 83 006 33 918 55 251 59 932
% 100,1 11,5 14,4 17,6 20,2 8,3 13,5 14,6
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 591 285 242 617 511 966 827 633 663 854 415 423 1 381 842 547 950
% 100,0 5,3 11,2 18,0 14,5 9,0 30,1 11,9

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_005_fi.html