Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset Yhteensä Työllinen Työtön Koululainen, opiskelija Eläkeläinen Muut työvoiman ulkopuolella olevat
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 641 064 308 931 106 016 85 735 73 316 67 066
% 100,0 48,2 16,5 13,4 11,4 10,5
2 Rikoslakirikokset epäillyt 276 548 75 556 72 361 54 394 23 508 50 729
% 100,0 27,3 26,2 19,7 8,5 18,3
3 Rikokset A-F epäillyt 230 362 49 203 67 925 45 723 18 912 48 599
% 100,0 21,4 29,5 19,8 8,2 21,1
Omaisuusrikokset epäillyt 86 756 12 535 29 289 15 174 7 950 21 808
% 100,0 14,4 33,8 17,5 9,2 25,1
Varkausrikokset epäillyt 41 635 3 329 14 938 7 412 4 629 11 327
% 100,0 8,0 35,9 17,8 11,1 27,2
Ryöstörikokset epäillyt 1 434 70 432 439 69 424
% 100,0 4,9 30,1 30,6 4,8 29,6
Vahingonteot epäillyt 7 956 1 391 2 216 2 358 588 1 403
% 100,0 17,5 27,9 29,6 7,4 17,6
Kavallusrikokset epäillyt 1 305 597 285 116 136 171
% 99,9 45,7 21,8 8,9 10,4 13,1
Petokset epäillyt 19 570 3 240 6 964 2 826 1 288 5 252
% 100,0 16,6 35,6 14,4 6,6 26,8
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 600 174 582 227 112 505
% 100,1 10,9 36,4 14,2 7,0 31,6
Verorikokset epäillyt 1 999 858 413 149 281 298
% 100,1 42,9 20,7 7,5 14,1 14,9
Väärennysrikokset epäillyt 1 961 456 647 210 79 569
% 100,0 23,3 33,0 10,7 4,0 29,0
Velallisen epärehellisyys epäillyt 518 295 78 12 61 72
% 100,0 56,9 15,1 2,3 11,8 13,9
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 23 645 7 784 6 108 4 057 1 909 3 787
% 100,0 32,9 25,8 17,2 8,1 16,0
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 64 15 18 4 13 14
% 100,0 23,4 28,1 6,3 20,3 21,9
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 21 702 6 997 5 776 3 785 1 631 3 513
% 99,9 32,2 26,6 17,4 7,5 16,2
Seksuaalirikokset epäillyt 2 026 627 398 508 188 305
% 100,0 30,9 19,6 25,1 9,3 15,1
Rattijuopumukset epäillyt 16 864 4 996 4 853 2 360 1 541 3 114
% 100,0 29,6 28,8 14,0 9,1 18,5
Huumausainerikokset epäillyt 24 411 3 969 8 571 5 397 1 115 5 359
% 100,1 16,3 35,1 22,1 4,6 22,0
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 410 702 259 728 38 091 40 012 54 404 18 467
% 99,9 63,2 9,3 9,7 13,2 4,5
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 591 285 2 256 459 374 862 411 925 1 368 473 179 566
% 100,0 49,1 8,2 9,0 29,8 3,9

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_006_fi.html