Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset Yhteensä Perusaste Toinen aste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 641 064 245 984 249 843 43 322 52 234 49 681
% 100,0 38,4 39,0 6,8 8,1 7,7
2 Rikoslakirikokset epäillyt 276 548 159 170 92 882 8 293 9 402 6 801
% 100,1 57,6 33,6 3,0 3,4 2,5
3 Rikokset A-F epäillyt 230 362 144 743 71 754 5 373 5 198 3 294
% 99,9 62,8 31,1 2,3 2,3 1,4
Omaisuusrikokset epäillyt 86 756 58 998 24 066 1 802 1 141 749
% 100,0 68,0 27,7 2,1 1,3 0,9
Varkausrikokset epäillyt 41 635 29 951 10 629 546 266 243
% 99,9 71,9 25,5 1,3 0,6 0,6
Ryöstörikokset epäillyt 1 434 1 189 239 4 2 -
% 100,0 82,9 16,7 0,3 0,1 -
Vahingonteot epäillyt 7 956 5 247 2 423 124 106 56
% 100,1 66,0 30,5 1,6 1,3 0,7
Kavallusrikokset epäillyt 1 305 556 460 164 87 38
% 100,0 42,6 35,2 12,6 6,7 2,9
Petokset epäillyt 19 570 13 412 5 442 401 211 104
% 99,9 68,5 27,8 2,0 1,1 0,5
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 600 1 242 335 15 5 3
% 99,9 77,6 20,9 0,9 0,3 0,2
Verorikokset epäillyt 1 999 889 823 132 77 78
% 100,1 44,5 41,2 6,6 3,9 3,9
Väärennysrikokset epäillyt 1 961 1 184 590 93 39 55
% 100,0 60,4 30,1 4,7 2,0 2,8
Velallisen epärehellisyys epäillyt 518 172 235 46 44 21
% 100,1 33,2 45,4 8,9 8,5 4,1
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 23 645 12 525 9 124 600 829 567
% 100,0 53,0 38,6 2,5 3,5 2,4
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 64 39 23 1 1 -
% 100,0 60,9 35,9 1,6 1,6 -
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 21 702 11 655 8 443 509 678 417
% 99,9 53,7 38,9 2,3 3,1 1,9
Seksuaalirikokset epäillyt 2 026 1 081 709 80 125 31
% 100,0 53,4 35,0 3,9 6,2 1,5
Rattijuopumukset epäillyt 16 864 8 856 6 705 559 420 324
% 100,0 52,5 39,8 3,3 2,5 1,9
Huumausainerikokset epäillyt 24 411 15 854 8 063 110 271 113
% 100,0 64,9 33,0 0,5 1,1 0,5
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 410 702 101 241 178 089 37 949 47 036 46 387
% 100,1 24,7 43,4 9,2 11,5 11,3
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 591 285 1 340 669 1 850 762 441 465 499 504 458 885
% 100,0 29,2 40,3 9,6 10,9 10,0

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2017, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_007_fi.html