Liitetaulukko 8. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2017

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 126 056 2,3 97 842 3,6 28 214 1,0
0 - 14 5 601 0,6 4 153 0,9 1 448 0,3
15 - 17 7 712 4,3 6 225 6,8 1 487 1,7
18 - 20 12 872 7,0 10 148 10,8 2 724 3,0
21 - 24 14 121 5,2 11 048 7,9 3 073 2,3
25 - 29 14 374 4,1 11 212 6,3 3 162 1,9
30 - 39 24 898 3,5 19 343 5,3 5 555 1,6
40 - 49 19 223 2,9 14 650 4,3 4 573 1,4
yli 50 27 255 1,2 21 063 2,0 6 192 0,5
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 111 136 2,2 85 637 3,4 25 499 1,0
0 - 14 4 905 0,6 3 642 0,9 1 263 0,3
15 - 17 7 063 4,3 5 697 6,7 1 366 1,7
18 - 20 11 778 6,9 9 219 10,5 2 559 3,0
21 - 24 12 445 4,9 9 612 7,5 2 833 2,3
25 - 29 11 913 3,9 9 095 5,8 2 818 1,9
30 - 39 20 582 3,3 15 757 5,0 4 825 1,6
40 - 49 16 821 2,8 12 771 4,1 4 050 1,4
yli 50 25 629 1,2 19 844 1,9 5 785 0,5
Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 108 921 2,1 84 012 3,4 24 909 1,0
0 - 14 4 793 0,6 3 560 0,9 1 233 0,3
15 - 17 6 941 4,2 5 608 6,7 1 333 1,7
18 - 20 11 569 6,8 9 047 10,4 2 522 3,0
21 - 24 12 215 4,9 9 453 7,4 2 762 2,3
25 - 29 11 608 3,8 8 888 5,7 2 720 1,8
30 - 39 19 878 3,3 15 243 4,9 4 635 1,6
40 - 49 16 404 2,8 12 458 4,1 3 946 1,4
yli 50 25 513 1,2 19 755 1,9 5 758 0,5
Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 2 215 4,4 1 625 6,2 590 2,4
0 - 14 112 1,2 82 1,7 30 0,6
15 - 17 122 5,2 89 7,4 33 2,8
18 - 20 209 10,6 172 16,7 37 3,9
21 - 24 230 9,4 159 12,9 71 5,9
25 - 29 305 7,5 207 9,9 98 5,0
30 - 39 704 5,4 514 7,6 190 3,1
40 - 49 417 3,6 313 5,2 104 1,9
yli 50 116 2,0 89 3,0 27 1,0
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 14 688 4,0 12 000 6,4 2 688 1,5
0 - 14 694 1,0 510 1,4 184 0,5
15 - 17 642 5,4 521 8,0 121 2,2
18 - 20 1 074 8,8 913 14,1 161 2,8
21 - 24 1 626 7,9 1 392 13,1 234 2,4
25 - 29 2 409 6,1 2 069 10,0 340 1,8
30 - 39 4 262 5,1 3 539 7,9 723 1,9
40 - 49 2 370 4,1 1 850 6,2 520 1,9
yli 50 1 611 2,3 1 206 3,7 405 1,1
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 1 063 1,8 840 2,8 223 0,8
0 - 14 312 0,7 224 1,0 88 0,4
15 - 17 179 4,5 142 7,1 37 1,9
18 - 20 280 8,6 238 14,5 42 2,6
21 - 24 214 7,7 174 11,9 40 3,0
25 - 29 40 6,5 28 8,6 12 4,1
30 - 39 0 0 0 0 0 0
40 - 49 0 0 0 0 0 0
yli 50 28 1,3 26 2,4 0 0
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 13 625 4,4 11 160 7,1 2 465 1,7
0 - 14 382 1,6 286 2,3 96 0,8
15 - 17 463 5,8 379 8,5 84 2,4
18 - 20 794 8,8 675 14,0 119 2,8
21 - 24 1 412 8,0 1 218 13,3 194 2,3
25 - 29 2 369 6,1 2 041 10,0 328 1,8
30 - 39 4 253 5,1 3 532 7,9 721 1,9
40 - 49 2 369 4,1 1 849 6,2 520 1,9
yli 50 1 583 2,3 1 180 3,7 403 1,1
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 232 0 205 0 27 0
0 - 14 0 0 0 0 0 0
15 - 17 0 0 0 0 0 0
18 - 20 20 0 16 0 0 0
21 - 24 50 0 44 0 0 0
25 - 29 52 0 48 0 0 0
30 - 39 54 0 47 0 0 0
40 - 49 32 0 29 0 0 0
yli 50 15 0 13 0 0 0

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017, Liitetaulukko 8. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tau_008_fi.html