Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2022

Suoritettujen pakkokeinojen määrä laski 11,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2021 pakkokeinoja 177 700 kertaa, mikä oli 23 400 pakkokeinoa (11,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Takavarikoita tehtiin 14,1 prosenttia ja kiinniottoja 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2021

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2021

Poliisi käytti vuonna 2021 pakkokeinoja 172 500 kertaa. Tämä on 97,1 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista. Poliisin käyttämien pakkokeinojen määrä väheni 11,8 prosenttia edellisvuodesta. Tulli käytti pakkokeinoja 3 900 kertaa ja rajavartiolaitos 1 200 kertaa. Tullin käyttämien pakkokeinojen määrä laski 5,5 prosenttia ja rajavartiolaitoksen 12 prosenttia. Tullin ja rajavartiolaitoksen osuudet olivat pieniä kaikissa merkittävimmissä pakkokeinoryhmissa. Takavarikoista tulli ja rajavartiolaitos suorittivat noin 10 prosenttia.

Kiinniottoja tehtiin 19 800, mikä on vajaat 3 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Myös pitätysten ja vangitsemisten määrä laski edellisvuoteen verrattuna.

Henkilökatsastuksia ja niiden yhteydessä suoritettuja takavarikkoja tehtiin vajaat 23 000, mikä on peräti 4 500 vähemmän kuin edellisvuonna. Takavarikoiden määrä väheni 4 600 tapauksella. Kotietsintöjä ja niiden yhteydessä suoritettuja takavarikoita tehtiin 11 100, mikä on 7,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Laite-etsintöjen määrän kasvu jatkui myös vuonna 2021. Niitä suoritettiin runsaat 7 800, mikä on 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön.

Lähestymiskieltojen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Niitä määrättiin 1 134. Lähestymiskieltoon määrätyistä miehiä oli 1 030. Lähestymiskieltoon määrätyistä noin 17 prosenttia oli 30–34–vuotiaita. Yli 50–vuotiaiden osuus oli 21 prosenttia lähestymiskieltoon määrätyistä

Pakkokeinot 2019-2021, sekä muutos edelliseen vuoteen

2019 2020 2021
lkm Muutos Muutos % lkm Muutos Muutos % lkm Muutos Muutos %
YHTEENSÄ 194875 -262 -0,1 201119 6244 3,2 177712 -23407 -11,6
KI1 Kiinniotto 22601 401 1,8 22781 180 0,8 19829 -2952 -13,0
KI2 Pidättäminen 8752 284 3,4 8931 179 2,0 7828 -1103 -12,4
VAO Vangitseminen 2058 -45 -2,1 2013 -45 -2,2 1852 -161 -8,0
U6A Ulkomaalaisen säilöönotto 1297 -257 -16,5 884 -413 -31,8 600 -284 -32,1
MKP Matkustuskielto 565 16 2,9 567 2 0,4 547 -20 -3,5
YJT Poliisilakiperusteinen kiinniotto 49063 -2726 -5,3 45760 -3303 -6,7 41587 -4173 -9,1
NOM Noutomääräys 1442 44 3,1 1441 -1 -0,1 1332 -109 -7,6
HUP Humalatilan tutkimuspyyntö 14051 497 3,7 16926 2875 20,5 14368 -2558 -15,1
HLP Humalatilan tutkimus, tarkkuusalkometri 6562 -1076 -14,1 5270 -1292 -19,7 4863 -407 -7,7
HKY Henkilökatsastus ja takavarikko 26735 549 2,1 27473 738 2,8 22949 -4524 -16,5
HTY Henkilötarkastus ja takavarikko 3520 -210 -5,6 3555 35 1,0 3016 -539 -15,2
KEY Kotietsintä ja takavarikko 10747 -152 -1,4 11945 1198 11,1 11089 -856 -7,2
TVP Takavarikko 29348 1642 5,9 32723 3375 11,5 28104 -4619 -14,1
LAI Laite-etsintä 6729 356 5,6 7657 928 13,8 7848 191 2,5
PAI Paikan etsintä 7838 537 7,4 9655 1817 23,2 8297 -1358 -14,1
ILP Kielto ilmaista tietoa sivulliselle, päätös 131 -92 -41,3 84 -47 -35,9 108 24 28,6
KMO Pakkokeinon kumoaminen 14 0 0,0 7 -7 -50,0 19 12 171,4
LKP Lähestymiskielto 1139 -170 -13,0 1125 -14 -1,2 1134 9 0,8
LPM Lähetyksen takavarikointi tai jäljentäminen 76 -6 -7,3 87 11 14,5 105 18 20,7
MUU Pakkokeinon muuttaminen 33 -1 -2,9 27 -6 -18,2 31 4 14,8
PIO Määräajan pidentämispyyntö 1104 131 13,5 1135 31 2,8 1117 -18 -1,6
TEP Tutkintapaikan eristäminen 87 2 2,4 92 5 5,7 90 -2 -2,2
TUO Vakuustakavarikko/turvaamistoimi 228 40 21,3 148 -80 -35,1 197 49 33,1
TVO Todisteiden vastaanottopyyntö 0 0 . 0 0 . 0 0 .
VAP Väliaikainen toimenpide 115 -9 -7,3 83 -32 -27,8 124 41 49,4
VEO Todistamaan velvoittaminen 0 0 . 1 1 . 0 -1 -100
VPO Vangitun vapauttaminen 640 -17 -2,6 749 109 17,0 678 -71 -9,5

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, Pekka Hänninen 029 551 2606, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 14 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2021/14/rpk_2021_14_2022-02-25_tie_001_fi.html