Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.1.2010

Rahoitustilinpidon tarkistetut tiedot vuodelta 2008 ilmestyneet

Vuotta 2008 koskevat rahoitustilinpidon vuositiedot on tarkistettu täydentyneiden lähdetietojen perusteella. Ennakkotiedot julkaistiin heinäkuussa 2009. Lisäksi kansantalouden eri sektoreiden rahoitustaseita ja -virtoja kuvaavan tilaston aikasarjoihin on tehty kaksi merkittävää muutosta. Julkaistua tietosisältöä on samalla laajennettu kattamaan mm. tasetiedot vuosilta 1970 - 1994.

Asunto-osakeyhtiöiden lainat lisätty kotitalouksien velkaan

Pääosa asunto-osakeyhtiöiden veloista ja saamisista on siirretty asuntoyhteisöiltä kotitalouksille. Kotitalouksien laskennallinen osuus veloista ja saamisista perustuu arvioon kotitalouksien omistusosuudesta asunto-osakeyhtiöissä. Muutos lisäsi erityisesti kotitalouksien lainavelkaa ja talletussaamisia, ja vastaavasti vähensi asuntoyhteisösektorin vastaavia eriä. Vuoden 2008 lopussa kotitalouksien osuus yhtiölainoista oli 5,9 miljardia euroa. Lainavelan kasvun myötä kotitalouksien velkaantumisaste (lainavelan suhde käytettävissä olevaan tuloon) nousi koko vuodesta 1975 alkavassa aikasarjassa. Vuoden 2008 velkaantumisasteeksi saatiin näin 109,8 prosenttia, kun se ilman laskennallista osuutta yhtiölainoista olisi 103,2 prosenttia. Käsittely on yhtenäinen muun kansantalouden tilinpidon kanssa.

Kotitalouksien velkaantumisaste 1975 - 2008

Kotitalouksien velkaantumisaste 1975 - 2008

Muut aikasarjamuutokset

Valtion eläkerahasto on uudelleen luokiteltu valtiosektorista työeläkelaitoksiin kansantalouden tilinpidossa. Muutos tehtiin rahoitustilinpidon osalta EKT95:n mukaiseen aikasarjaan, joka alkaa vuodesta 1995. Tuloksena valtion rahoitusvarat vähenivät ja vastaavasti työeläkelaitosten varat kasvoivat rahaston sijoitussalkun verran. Sijoitussalkun arvo oli 10,3 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa. Lisäksi valtion velka kasvoi, koska aiemmin rahaston lainasaamiset valtiolta ja sen hallussa olevat valtion joukkovelkakirjat oli eliminoitu sisäisinä erinä valtion velasta. Erät ovat olleet vuoden 2004 jälkeen pieniä. Muutoksella ei ole vaikutusta julkisyhteisöjen sulautettuun velkaan.

Vuoden 2008 tietoihin tehtiin täydentyneistä lähdetiedoista johtuvia juoksevia tarkistuksia, jotka koskevat lähinnä yritysten ja ulkomaiden tietoja.

Julkaistavaa tietosisältöä on laajennettu merkittävästi

Käyttäjien tarpeiden perusteella rahoitustilinpidosta julkaistavaa tietosisältöä on kasvatettu. Vuodesta 1995 alkavaan EKT95:n mukaiseen aikasarjaan on lisätty vastinsektoritiedot, joiden kautta voidaan tarkastella sektoreiden välisiä velka- ja saamissuhteita sekä rahoitusvirtoja. Käytetty sektoriluokitus on myös aiemmin julkaistua tarkempi.

Rahoitustilinpidon tasetiedot käsittävä aikasarja vuosille 1970 - 1994 julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan. Aikasarja poikkeaa merkittävästi EKT95:n periaatteista kattavuuden, yksiköiden luokittelun ja rahoitusvarojen arvostuksen osalta. Erot on kuvattu tarkemmin tilaston laatuselosteessa. Eri vuosina vaihtelevien luokittelukäytäntöjen vuoksi tiedot esitetään melko karkealla sektori- ja vaadejaottelulla.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (353,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tie_001_fi.html