Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2014

Kotitalouksien velkaantumisaste 119,5 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä

Kotitalouksien velkaantumisaste kohosi 119,5 prosenttiin vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Vuoden takaisesta velkaantumisaste on kohonnut 2,0 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien velkaantumisaste

Kotitalouksien velkaantumisaste

Vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,4 miljardia euroa. Myös kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi, mutta suhteellisesti vähemmän. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien velkaantumisaste kohosi 119,5 prosenttiin. Velkaantumisasteen lisäys edellisestä neljänneksestä oli 0,6 prosenttiyksikköä. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa kotitalouksilla oli yhteensä 253 miljardia euroa rahoitusvaroja ja 139 miljardia euroa velkoja. Neljänneksen aikana velat lisääntyivät rahoitusvaroja enemmän, minkä seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät päätyen 114 miljardiin neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Kotitaloudet sijoittivat toisella neljänneksellä talletuksiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin. Kotitaloudet ovat suosineen sijoitusrahastoja jo jonkin aikaa, sillä nettomääräiset sijoitukset niihin ovat olleet positiiviset kahdeksan peräkkäistä vuosineljännestä. Matalan korkotason vallitessa siirtymä talletusten sisällä määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edelleen. Sen sijaan kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset pörssiosakkeisiin olivat lähes miljardin negatiiviset.

Yritysten velkarahoitus, eli lainavelat ja velkapaperimuotoinen rahoitus yhteensä, kasvoi. Velkarahoitusta kasvatettiin ottamalla lisää lainaa. Yritysten velan kokonaistaso kasvoi myös siksi, että osakevelan kanta kasvoi. Osakevelan kasvuun vaikutti osaltaan pörssiosakkeiden markkina-arvon kohoaminen. Kun yritysten rahoitusvarat samalla jatkoivat laskuaan, heikkeni yritysten nettorahoitusasema -223 miljardiin euroon.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2014/02/rtp_2014_02_2014-09-30_tie_001_fi.html