Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2014

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014

Hushållens skuldsättningsgrad steg till 119,5 procent under andra kvartalet år 2014. Från året innan har skuldsättningsgraden stigit med 2,0 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättningsgrad

Under andra kvartalet 2014 ökade hushållens låneskulder med 1,4 miljarder euro. Också hushållens disponibla inkomst ökade, men relativt sett mindre. Till följd av dessa förändringar steg hushållens skuldsättningsgrad till 119,5 procent. Skuldsättningsgraden ökade med 0,6 procentenheter från föregående kvartal. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

I slutet av andra kvartalet 2014 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 253 miljarder euro och skulder till 139 miljarder euro. Under kvartalet ökade skulderna mer än de finansiella tillgångarna, vilket gjorde att hushållens finansiella nettotillgångar minskade och var 114 miljarder euro i slutet av kvartalet. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder.

Under andra kvartalet placerade hushållen i insättningar och placeringsfondsandelar. Hushållen har föredragit placeringsfonder redan en längre tid, eftersom nettoplaceringar i placeringsfonderna har varit positiva under åtta kvartal i följd. I och med den fortsatt låga räntenivån fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton när det gäller insättningar. Däremot var hushållens nettoplaceringar i börsaktier nästan en miljard euro negativa.

Företagens skuldfinansiering, dvs. summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev, ökade. Skuldfinansieringen utökades genom att ta mera lån. En orsak till att företagens skulder på totalnivå ökade var också att beståndet av aktieskulder ökade. Ökningen av börsaktiernas marknadsvärde bidrog för sin del till att aktieskulden steg. Då företagens finansiella tillgångar samtidigt fortsatte att minska, försvagades företagens finansiella nettoställning till –223 miljarder euro.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/02/rtp_2014_02_2014-09-30_tie_001_sv.html