Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.4.2019

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 29 miljoonaa euroa vähemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 52 miljoonalla eurolla 99 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 99 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 52 miljoonaa euroa, eli 34,6 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 12 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 29 miljoonaa euroa, kuten myös vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut kasvoivat 8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 sijoituspalveluyritysten yhteenlasketut palkkiotuotot olivat 402 miljoonaa euroa, mikä oli 68 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Palkkiokuluja sijoituspalveluyritykset puolestaan maksoivat koko vuonna 104 miljoonaa euroa, eli noin 5 miljoonaa euroa vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 50 miljoonaa euroa, mikä oli 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 10 miljoona euroa enemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 28 miljoonaa euroa eli noin 55 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut laskivat viime vuoden vastaavasta neljänneksestä 9 miljoonalla eurolla.

Vuositasolla sijoituspalveluyritysten hallintokulut laskivat 7,8 prosentilla edellisen vuoden 201 miljoonasta eurosta 185 miljoonaan euroon.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2018 lopussa oli 347 miljoonaa euroa. Taseet pienenivät 25 prosenttia vuoden 2017 lopun 462 miljoonasta eurosta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi 62 prosentista noin 70 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2018 neljännen neljänneksen lopussa 61 kappaletta, joista 44 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/04/spy_2018_04_2019-04-18_tie_001_fi.html