Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.2.2011

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat joulukuussa lähes puolet vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 joulukuussa 46,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Noin puolet kasvusta selittyy kahdella suurella tilauksella. Vuonna 2010 uudet tilaukset kasvoivat 24,1 prosenttia vuodesta 2009.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui joulukuussa voimakkaana. Edeltävien kuukausien tapaan tilausten arvo nousi kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Selvästi voimakkainta kasvu oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli peräti 65,4 prosenttia edellisvuotta suurempi. Toimialan uusien tilausten arvo nousi korkeimmalle tasolle sitten kesän 2008. Tilaukset kasvoivat paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 23,2, tekstiiliteollisuudessa 8,2 ja kemianteollisuudessa 3,7 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, sillä arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Joulukuun tietojen laskennan yhteydessä heinä-marraskuun muutosprosentit korjautuivat noin 3-4 prosenttiyksikköä alaspäin verrattuna edeltävään julkaisuun. Tämä johtuu tiedonantajilta saatujen tietojen korjautumisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 12/2009-12/2010 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 12/2009-12/2010 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.2.2011

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. joulukuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2010/12/teul_2010_12_2011-02-10_tie_001_fi.html