Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2011

Industrins orderingång ökade i december med nästan hälften från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 46,4 procent större i december 2010 än året innan. Omkring hälften av ökningen beror på två stora order. År 2010 ökade orderingången med 24,1 procent från år 2009.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att öka kraftigt i december. Liksom föregående månader steg ordervärdet inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Klart kraftigast var ökningen inom metallindustrin, där ordervärdet var hela 65,4 procent större än året innan. Värdet av orderingången inom näringsgrenen steg till sin högsta nivå sedan sommaren 2008. Orderingången ökade inom pappers- och pappersvarutillverkning med 23,2 procent, inom textilindustrin med 8,2 procent och inom den kemiska industrin med 3,7 procent.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte fördelas över en längre tidsperiod, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

I samband med beräkningen av uppgifterna för december justerades förändringsprocenten för juli–november med omkring 3–4 procentenheter nedåt jämfört med föregående publicering. Detta beror på justerade uppgifter från uppgiftslämnarna.

Förändring av industrins orderingång 12/2009–12/2010, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 12/2009–12/2010, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/12/teul_2010_12_2011-02-10_tie_001_sv.html