Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2010

Tuloerot jatkoivat supistumista vuonna 2009

Vuonna 2008 alkanut tuloerojen supistuminen jatkui myös vuonna 2009. Suurituloisimmassa kymmenesosassa väestöä keskiarvotulot alenivat 3 prosenttia, mutta kaikista hyvätuloisimmassa prosentissa väestöä tulot vähenivät 15 prosentilla. Sen sijaan muissa tulokymmenyksissä tulot kasvoivat vuonna 2009. Pienituloisimmassa kymmenesosassa asuntokuntaväestöä reaalitulojen kasvu oli kuitenkin vain puoli prosenttia, kun se 2 – 9 tulokymmenyksessä oli 2–2,5 prosentia, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Asuntokuntaväestön reaalitulojen kehitys 1995–2009. Tulokäsite: käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden keskimäärin henkiöiden kesken

Asuntokuntaväestön reaalitulojen kehitys 1995–2009. Tulokäsite: käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden keskimäärin henkiöiden kesken

Tulokehitys parasta Sisä-Savossa, heikointa Suupohjassa

Nopeinta reaalitulojen kasvu oli Sisä-Savon seutukunnassa, jossa asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuonna 2009 reaalisesti 4,5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Myös Pielisen Karjalan seutukunnassa asuntokuntien tulojen kasvu ylitti neljän prosentin tason. Väestöltään maan suurimman seutukunnan Helsingin seutukunnan asuntokunnilla tulojen kasvu oli 2,8 prosenttia.

Vähiten asuntokuntien tulot kasvoivat etelä-pohjanmaalaisessa Suupohjan seutukunnassa, missä asuntokuntien mediaanitulot alenivat reaalisesti prosentin kymmenyksen vuodesta 2008. Myös Kyrönmaan, Ylivieskan, Järviseudun ja Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnissa tulojen kasvu oli vuonna 2009 vaatimatonta, näissä seutukunnissa asuntokuntien mediaanitulojen reaalikasvu jäi vuonna 2009 alle prosentin.

Suurituloisimmat asuntokunnat löytyvät ahvenanmaalaisesta seutukunnasta Ålands landbygd, missä asuntokuntien mediaanitulo oli 39 570 euroa vuonna 2009. Reaalisesti tämä oli 2,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pienituloisimmat asuntokunnat sijaitsevat Pielisen Karjalan seutukunnassa, jossa asuntokuntien mediaanitulo oli 22 500 euroa. Koko maassa asuntokuntien mediaanitulo oli 28 340 euroa, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Käytettävissä oleva rahatulo (€) asuntokuntaa kohden vuonna 2009, mediaani. Kymmenen korkeimman ja matalimman tulon seutukuntaa

Käytettävissä oleva rahatulo (€) asuntokuntaa kohden vuonna 2009, mediaani. Kymmenen korkeimman ja matalimman tulon seutukuntaa

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (414,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2009/tjkt_2009_2010-12-17_tie_001_fi.html