Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2011

Tuloerot kääntyivät kasvuun vuonna 2010

Pari vuotta kestänyt tuloerojen supistuminen päättyi vuonna 2010, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston tiedoista. Vuonna 2010 tuloeroja kuvaavan Gini-kertoimen arvo oli 28,2, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väestön pienituloisimmassa kymmenyksessä tulot kasvoivat reaalisesti 1,5 prosenttia, suurituloisimmassa kymmenesosassa tulojen kasvu oli lähes 5 prosenttia. Kaikista hyvätuloisimmalla prosentilla väestöä tulojen kasvu oli yli 12 prosenttia. Tuloeroja kasvatti erityisesti myyntivoittojen ja osinkotulojen lisääntyminen.

Asuntokuntaväestön tulojen reaalikehitys 1995–2010, prosenttia. Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo

Asuntokuntaväestön tulojen reaalikehitys 1995–2010, prosenttia. Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo

Tulokehitys parasta Kaustisten, heikointa Varkauden seutukunnassa

Asuntokuntien käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli koko maassa 28 940 euroa vuonna 2010, mikä oli reaalisesti 0,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ylivoimaisesti korkeimmat mediaanitulot olivat ahvenanmaalaisen seutukunnan Ålands landsbygd asuntokunnilla, 40 360 euroa. Seuraavaksi suurituloisimpia olivat Porvoon seutukunnan asuntokunnat, joilla mediaanitulo oli 33 940 euroa. Pienituloisimpia asuntokunnat ovat Pielisen Karjalan seutukunnassa, missä asuntokuntien mediaanitulo käytettävissä olevalla rahatulolla mitattuna oli 22 900 euroa vuonna 2010.

Nopeinta tulojen vuosikasvu oli vuonna 2010 Kaustisten seutukunnan asuntokunnilla, joilla käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli reaalisesti runsaat 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Myös Sisä-Savon asuntokunnilla mediaanitulon kasvu ylitti 3 prosenttia. Kaustisten seutukunnassa asuntokuntien mediaanitulo oli 31 840 euroa, Sisä-Savon seutukunnassa vastaava tulo oli selvästi pienempi, 24 740 euroa. Kaustisten asuntokuntien keskimääräistä parempi tulokehitys selittyy sekä palkkatulojen että metsänmyyntitulojen hyvällä kasvulla. Sisä-Savon seutukunnassa asuntokuntien tulojen kasvu selittyy pitkälti metsänmyyntitulojen kasvulla.

Heikointa tulokehitys oli Varkauden seutukunnan asuntokunnilla, joilla mediaanitulo aleni reaalisesti runsaan prosentin vuonna 2010. Koillismaalla ja seutukunnassa Mariehamns stad asuntokuntien mediaanitulo aleni 0,8 prosenttia. Varkauden seutukunnassa asuntokuntien käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 25 870 euroa, Koillismaan seutukunnan asuntokunnilla 28 430 euroa ja seutukunnan Mariehamns stad asuntokunnilla 32 010 euroa. Varkauden seutukunnassa heikko tulokehitys selittyy etenkin palkkatulojen vähentymisellä.

Asuntokuntien tulojen reaalimuutokset seutukunnittain vuosina 2009–2010, prosenttia. Kymmenen suurimman ja pienimmän tulomuutoksen seutukuntaa. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo, mediaani

Asuntokuntien tulojen reaalimuutokset seutukunnittain vuosina 2009–2010, prosenttia. Kymmenen suurimman ja pienimmän tulomuutoksen seutukuntaa. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo, mediaani

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta

Julkaisu pdf-muodossa (385,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2010/tjkt_2010_2011-12-16_tie_001_fi.html?ad=notify