Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2013

Tuloerot kaventuivat vuonna 2012

Tuloerot kaventuivat vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta. Erojen kaventuminen johtui suurituloisten tulojen pienenemisestä ja pienituloisten tulojen kasvusta. Väestön suurituloisimman kymmenesosan reaalitulot alenivat 5,9 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2012. Tämä oli seurausta myyntivoittojen ja osinkotulojen vähentymisestä. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 2,6 prosenttia vuonna 2012 edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat sosiaalietuuksien tasokorotukset ja verotuksen muutokset.

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2011 vuoteen 2012

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2011 vuoteen 2012
Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on n. puoli miljoonaa henkilöä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Muutokset on laskettu keskiarvoista henkeä kohti. Tulokäsite: kulutusyksikköä kohden lasketut asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot.

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-indeksi oli likimain samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Se aleni 1,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 vuoteen 2012 ja sai arvon 27,2. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut merkittävästi eli noin 5 prosenttiyksikköä, josta suuri osa aiheutuu tuloerojen kasvusta 1990-luvun lopulla. Gini-kertoimella mitattuna tuloerot ovat olleet suurimmillaan vuonna 2007, johon verrattuna vuoden 2012 Gini-kerroin oli 2,3 prosenttiyksikköä pienempi. Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä pienempi Gini-kerroin on, sitä pienemmät ovat tuloerot.

Tuloerojen kehitys 1995–2012, Gini-indeksi (%).

Tuloerojen kehitys 1995–2012, Gini-indeksi (%).
Asuntoväestöön kuuluvat henkilöt, kulutusyksikköä kohden lasketut asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 09 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta

Julkaisu pdf-muodossa (385,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tuloerot 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2012/02/tjkt_2012_02_2013-12-18_tie_002_fi.html