Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.4.2008

Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni maaliskuussa 2008

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 475 000, mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien ja yrittäjien määrä kasvoi. Palkansaajista jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä lisääntyi ja määräaikaista työtä tekevien väheni. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä ja väheni Itä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 69,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 69,8 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,2 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,5 prosenttia.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 maaliskuussa 180 000, mikä oli 23 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli maaliskuussa 6,2 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,8 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 12,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 17,1 prosenttia, mikä oli 5,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 14,3 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 474 000 henkeä eli 59 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työttömiä puolestaan oli 176 000 henkeä, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-maaliskuussa.

Työllisyyden muutokset 2008/03– 2007/03, tuhatta henkeä

  2008/03 2007/03 Muutos, %
2008/03 - 2007/03
Työlliset 2 475 2 446 1,2
Työttömät 180 203 -11,4
Työvoima 2 655 2 648 0,3
Työvoimaan kuulumattomat 1 342 1 326 1,2
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, % 69,0 68,7 0,3
Työttömyysaste, % 6,8 7,7 -0,9
Työvoimaosuus, % 66,4 66,6 -0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

 
Työvoimatutkimuksen sisältöä ja tiedonkeruuta uudistettu

Työvoimatutkimuksessa on vuoden 2008 alussa otettu käyttöön uudistuksia, jotka ovat laajentaneet tutkimuksen tietosisältöä. Myös joidenkin käsitteiden määritelmiä on muutettu. Uudistukset perustuvat EU:n asetuksiin, ja niillä pyritään parantamaan EU-maiden työvoimatilastojen vertailtavuutta.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001.html

Huom! Vuokratyöläisten toimiala on määritelty vuoden 2008 alusta lähtien tutkimusviikon työpaikan mukaan, kun aikaisemmin kaikki vuokratyöläiset luokiteltiin työvoiman vuokrauksen toimialalle 745 (ks. tämän julkaisun liitetaulukot 9.4, 9.5, 10.1 ja 10.2). Tiedot on mahdollista saada myös aiemman käytännön mukaisesti.

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote (sisältää myös työ- ja elinkeinoministeriön tiedot):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_009_2008-04-22.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (538,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/03/tyti_2008_03_2008-04-22_tie_001_fi.html