Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 21.6.2011

Työttömiä vähemmän kuin vuosi sitten

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli toukokuussa 274 000, mikä on 19 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia, joka on 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työvoimatutkimuksessa toukokuu on poikkeuskuukausi ja työttömyysluvut korkeimmillaan opiskelijoiden tullessa työmarkkinoille. Työllisten määrä toukokuussa oli 30 000 suurempi kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/05

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/05

Työllisiä oli vuoden 2011 toukokuussa 2 512 000, mikä oli 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten miesten määrä lisääntyi, mutta työllisten naisten määrä väheni. Työllisten määrä lisääntyi kaikilla muilla aluehallintovirastojen alueilla paitsi Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,2 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden toukokuusta 2,1 prosenttiyksikköä 70,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste pieneni ja oli 68,0 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 toukokuussa 274 000, mikä oli 19 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömien miesten määrä väheni ja työttömien naisten määrä hieman kasvoi. Työttömiä naisia oli silti 20 000 vähemmän kuin työttömiä miehiä.

Työttömyysaste oli toukokuussa 9,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,1 ja naisten 9,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli toukokuussa 33,4 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,9 prosenttia.

Toukokuu on työvoimatutkimuksessa poikkeuksellinen kuukausi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostattaa työttömien määrää ja työttömyysastetta. Rekisteröidyssä työttömyydessä (työnvälitystilasto) määritelmät ovat erilaisia ja kausivaihtelukin etenee eri rytmissä. Työvoimatutkimuksen työttömien määrä on toukokuussa yleensä 55 000 − 85 000 suurempi kuin vuoden keskiarvo. Työttömyysaste on toukokuussa 1,6 − 2,8 prosenttiyksiköä vuosikeskiarvoa korkeammalla tasolla. Toukokuussa kuukausiestimaatteja paremman kuvan työttömyyden tasosta antaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi (katso linkit). Kesäkuussa työttömien määrä yleensä palaa lähelle vuoden keskimääräistä tasoa.

Työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni, mutta työvoiman ulkopuolella olevien naisten määrä oli 20 000 suurempi kuin vuosi sitten.

Työllisyyden muutokset 2010/05 – 2011/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/05 2011/05 2010/05 - 2011/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 042 4 057 0,4
Työvoima yhteensä 2 775 2 785 0,4
Työlliset 2 482 2 512 1,2
– palkansaajat 2 158 2 172 0,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 340 5,0
Työttömät 293 274 –6,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 267 1 272 0,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,6 69,2 0,6
Työttömyysaste 10,5 9,8 –0,7
Työvoimaosuus 68,7 68,7 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2011 lopussa kaikkiaan 227 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (–21 %), Pohjanmaalla (–19 %) ja Pohjois-Savossa (–15 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli toukokuun lopussa yhteensä 113 000, mikä oli 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 26 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 15 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2010/05– 2011/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/05 2011/05 2010/05- 2011/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 252 227 –10,1
– yli vuoden työttömänä olleet 52 56 8,0
Toimenpiteillä yhteensä 101 113 11,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 38 11,2
– työvoimakoulutuksessa 34 32 –5,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 20 –10,1
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 12 23 96,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 53 38,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Kausitasoitettu trendi auttaa tulkitsemaan työllisyyden ja työttömyyden vaihteluita

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/05/tyti_2011_05_2011-06-21_tie_001_fi.html