Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2011

Työllisyys lisääntyi marraskuussa 2011

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli marraskuussa 166 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,2 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 70 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01–2011/11

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01–2011/11

Työllisiä oli vuoden 2011 marraskuussa 2 500 000 (± 31 000), mikä oli 70 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 48 000 ja naisia 22 000 enemmän kuin marraskuussa 2010. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla, mutta väheni julkisella sektorilla. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrät kasvoivat. Työllisten määrä lisääntyi kaikilla muilla aluehallintovirastojen alueilla paitsi Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 69,2 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden marraskuusta 2,2 prosenttiyksikköä 70,0 prosenttiin ja naisten 1,5 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 marraskuussa 166 000 (± 15 000), mikä oli 20 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömiä miehiä oli 98 000 ja naisia 69 000 henkeä.

Työttömyysaste oli marraskuussa 6,2 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,0 ja naisten 5,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 13,8 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni 36 000 hengellä vuoden 2010 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2010/11–2011/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/11 2011/11 2010/11 - 2011/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 050 4 065 0,4
Työvoima yhteensä 2 616 2 666 1,9
Työlliset 2 430 2 500 2,9
– palkansaajat 2 107 2 150 2,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 322 350 8,6
Työttömät 186 166 –10,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 434 1 399 –2,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 67,3 69,2 1,8
Työttömyysaste 7,1 6,2 –0,9
Työvoimaosuus 64,6 65,6 1,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2011 lopussa kaikkiaan 230 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 13 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ahvenanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 1 % edellisestä vuodesta. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeessä (–11 %), Pirkanmaalla (–10 %) ja Pohjois-Savossa (–7 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 12 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli marraskuun lopussa yhteensä 118 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2010/11–2011/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/11 2011/11 2010/11 - 2011/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 243 230 –5,3
– yli vuoden työttömänä olleet 56 56 –0,6
Toimenpiteillä yhteensä 116 118 1,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 34 –6,9
– työvoimakoulutuksessa 38 33 –13,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 21 5,1
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 21 29 40,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 37 9,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/11/tyti_2011_11_2011-12-20_tie_001_fi.html