Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2011

Sysselsättningen ökade i november 2011

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i november 166 000, dvs. 20 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,2 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än året innan. Antalet sysselsatta var 70 000 fler än i november året innan.

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01–2011/11

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01–2011/11

Antalet sysselsatta uppgick i november 2011 till 2 500 000 (± 31 000), dvs. 70 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 48 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 22 000 fler än i november 2010. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn. Både antalet löntagare och företagare ökade. Antalet sysselsatta ökade i alla regionförvaltningsverks områden utom i området för regionförvaltningsverket (RFV) i Östra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 69,2 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,2 procentenheter till 70,0 procent från november året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,5 procentenheter till 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2011 till 166 000 (± 15 000), dvs. 20 000 färre än i november året innan. Av de arbetslösa var 98 000 män och 69 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 6,2 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,0 procent för män och 5,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i november 13,8 procent, vilket var 2,3 procentenheter lägre än i november året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften minskade med 36 000 jämfört med november 2010.

Förändringar i sysselsättningen 2010/11–2011/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/11 2011/11 2010/11 - 2011/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 050 4 065 0,4
Arbetskraft totalt 2 616 2 666 1,9
Sysselsatta 2 430 2 500 2,9
– löntagare 2 107 2 150 2,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 322 350 8,6
Arbetslösa 186 166 –10,6
Utanför arbetskraften 1 434 1 399 –2,5
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 67,3 69,2 1,8
Relativt arbetslöshetstal 7,1 6,2 –0,9
Relativt arbetskraftstal 64,6 65,6 1,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 230 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 13 000 färre än i november året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. På Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande med en procent från året innan. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Tavastland (–11 %), Birkaland (–10 %) och Norra Savolax (–7 %). I slutet av november var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 12 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var totalt 118 000 i slutet av november, vilket var 2 000 fler än i november året innan. Åtgärderna gällde 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 37 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2010/11–2011/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/11 2011/11 2010/11 - 2011/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 243 230 –5,3
– arbetslösa längre än ett år 56 56 –0,6
Åtgärder sammanlagt 116 118 1,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 34 –6,9
– i arbetskraftsutbildning 38 33 –13,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 21 5,1
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 21 29 40,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 37 9,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (447,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/11/tyti_2011_11_2011-12-20_tie_001_sv.html