Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.9.2012

Äitien perhevapaiden käyttö on yleistynyt hieman

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 lopulla alkanut taantuma heijastui pienten lasten äitien työssäkäyntiin. Perhevapailla olevien äitien osuus hieman kasvoi ja vastaavasti työssä oleminen hieman väheni vuodesta 2008 vuoteen 2010. Vuonna 2011 tilanne on pysynyt melko samanlaisena kuin vuonna 2010. Tiedot käyvät ilmi työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Perheet ja työ vuonna 2011.

Alle kolmevuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat vuosina 2008–2011, 20–59-vuotiaat

Alle kolmevuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat vuosina 2008–2011, 20–59-vuotiaat

Vuonna 2011 alle kolmevuotiaiden lasten äideistä reilu kolmannes oli työssä ja lähes kolmannes perhevapaalla työstä. Runsas neljännes hoiti lapsia kotona ilman työsuhdetta.

Äidit eivät kuitenkaan jää kotiin hoitamaan lapsia pitkäksi aikaa. Kouluikäisten lasten äideistä oli työssä 90 prosenttia eli lähes saman verran kuin isistä. Nuorimman lapsen ollessa 1–2-vuotias oli äideistä työssä yli puolet. Sen sijaan äideistä, joiden nuorin lapsi oli alle yksivuotias, oli tosiasiassa työssä vain kahdeksan prosenttia.

Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2011, 20–59-vuotiaat

 Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2011, 20–59-vuotiaat

Tässä julkistuksessa käytetty käsite ’työssä’ eroaa työvoimatutkimuksessa käytetystä työllisen käsitteestä. Työvoimatutkimuksessa työlliseksi luokitellaan myös työstä äitiys- ja isyysvapaalla olevat sekä muilla perhevapailla olevista ne, joiden poissaolo työstä on kestänyt alle kolme kuukautta. Sen vuoksi etenkin pienten lasten äideista on työllisten joukossa runsaasti sellaisia, jotka tosiasiassa ovat kotona hoitamassa lasta. Vuosijulkaisu Perheet ja työ vuonna 2011 perustuu työvoimatutkimuksen kotitalousosaan.

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työllisyydessä ja työsuhteissa vuonna 2011 tapahtuneista muutoksista on kerrottu työvoimatutkimuksen aikaisemmassa vuosikatsauksessa Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011.


Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (403,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2011 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/14/tyti_2011_14_2012-09-11_tie_001_fi.html