Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen kuukausittain tehtävä haastattelututkimus. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia. Tutkimuksen tilastotiedot ovat siten kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2012 koskevista vuositiedoista on ilmestynyt alkuvuodesta julkaisu alaotsikolla Työllisyys ja työttömyys vuonna 2012. Tässä julkaisussa edellä mainittuun katsaukseen on lisätty työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja vuosilta 2003–2012 ja 2008–2012 sekä vuotta 2012 koskevia vuositietoja.

Edellinen vuosikatsaus ja käsillä oleva vuosijulkaisu ovat saatavilla tilaston kotisivulla ( www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus ). Tämä vuosijulkaisu ilmestyy myös painettuna.

Työvoimatutkimuksen kotisivuilla on saatavilla kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannasta ( http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp ).


Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_kat_001_fi.html