Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 529 2 490 -39 -1,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 116 111 -5 -4,6
Maatalous 01 83 76 -7 -8,4
C Teollisuus 10-33 361 351 -10 -2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 54 49 -4 -8,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 53 0 0,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 53 47 -6 -11,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 58 2 3,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 112 111 -2 -1,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 34 -0 -1,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 27 3 9,9
F Rakentaminen 41-43 182 183 1 0,6
Talonrakentaminen 41 69 66 -4 -5,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 90 96 5 6,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 310 302 -7 -2,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 45 42 -3 -5,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 92 91 -1 -1,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 173 169 -4 -2,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 150 148 -2 -1,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 97 95 -2 -2,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 52 -0 -0,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 91 85 -5 -5,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 99 1 0,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 65 -8 -11,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 166 165 -1 -0,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 62 -1 -1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 104 101 -4 -3,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 63 1 2,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 112 107 -5 -4,3
P Koulutus 85 167 176 8 5,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 412 408 -3 -0,8
Terveyspalvelut 86 198 191 -7 -3,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 93 2 2,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 123 124 1 1,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 63 3 5,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 89 87 -2 -2,3
X Toimiala tuntematon 00 13 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2013, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_028_fi.html