Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 529 2 490 -39 -1,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 116 111 -5 -4,6
Jordbruk 01 83 76 -7 -8,4
C Tillverkning 10-33 361 351 -10 -2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 54 49 -4 -8,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 52 53 0 0,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 53 47 -6 -11,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 58 2 3,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 112 111 -2 -1,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 34 34 -0 -1,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 27 3 9,9
F Byggverksamhet 41-43 182 183 1 0,6
Byggande av hus 41 69 66 -4 -5,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 90 96 5 6,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 310 302 -7 -2,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 45 42 -3 -5,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 91 -1 -1,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 173 169 -4 -2,2
H Transport och magasinering 49-53 150 148 -2 -1,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 97 95 -2 -2,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 52 -0 -0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 91 85 -5 -5,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 99 1 0,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 65 -8 -11,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 166 165 -1 -0,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 62 -1 -1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 104 101 -4 -3,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 63 1 2,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 112 107 -5 -4,3
P Utbildning 85 167 176 8 5,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 412 408 -3 -0,8
Hälso- och sjukvård 86 198 191 -7 -3,4
Vård och omsorg med boende 87 91 93 2 2,5
Öppna sociala insatser 88 123 124 1 1,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 63 3 5,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 89 87 -2 -2,3
X Näringsgrenen okänd 00 13 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2013, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_028_sv.html