Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 955,0 938,5 -16,6 -1,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 62,4 59,5 -2,8 -4,5
Maatalous 01 48,1 44,9 -3,1 -6,5
C Teollisuus 10-33 136,4 135,9 -0,5 -0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,4 19,0 -1,4 -6,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,0 20,3 -0,8 -3,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,3 17,7 -1,6 -8,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,9 23,1 0,2 0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 39,6 42,8 3,1 7,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,2 13,0 -0,1 -0,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,4 11,1 1,6 17,3
F Rakentaminen 41-43 78,8 80,3 1,5 1,9
Talonrakentaminen 41 28,9 28,6 -0,3 -1,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 40,6 42,2 1,7 4,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,1 116,6 -1,4 -1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,6 18,5 -1,2 -5,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,6 36,7 1,0 2,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 62,8 61,5 -1,3 -2,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 62,5 61,0 -1,5 -2,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 44,6 43,4 -1,2 -2,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,9 17,6 -0,3 -1,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,8 32,1 -3,7 -10,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,1 35,5 -1,6 -4,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,2 23,2 -4,0 -14,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 62,6 58,9 -3,6 -5,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,2 22,8 -1,3 -5,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 40,6 37,9 -2,7 -6,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,0 23,3 -0,6 -2,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 38,7 37,1 -1,5 -4,0
P Koulutus 85 45,6 51,3 5,7 12,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 141,8 142,3 0,5 0,3
Terveyspalvelut 86 67,6 69,2 1,5 2,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,6 34,3 0,7 2,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 40,6 38,8 -1,8 -4,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,2 22,9 2,7 13,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 34,3 28,7 -5,6 -16,3
X Toimiala tuntematon 00 3,6 4,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2013, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_029_fi.html