Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 955,0 938,5 -16,6 -1,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 62,4 59,5 -2,8 -4,5
Jordbruk 01 48,1 44,9 -3,1 -6,5
C Tillverkning 10-33 136,4 135,9 -0,5 -0,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,4 19,0 -1,4 -6,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,0 20,3 -0,8 -3,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,3 17,7 -1,6 -8,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,9 23,1 0,2 0,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,6 42,8 3,1 7,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,2 13,0 -0,1 -0,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,4 11,1 1,6 17,3
F Byggverksamhet 41-43 78,8 80,3 1,5 1,9
Byggande av hus 41 28,9 28,6 -0,3 -1,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 40,6 42,2 1,7 4,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,1 116,6 -1,4 -1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,6 18,5 -1,2 -5,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,6 36,7 1,0 2,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 62,8 61,5 -1,3 -2,0
H Transport och magasinering 49-53 62,5 61,0 -1,5 -2,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 44,6 43,4 -1,2 -2,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,9 17,6 -0,3 -1,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,8 32,1 -3,7 -10,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,1 35,5 -1,6 -4,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,2 23,2 -4,0 -14,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 62,6 58,9 -3,6 -5,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,2 22,8 -1,3 -5,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 40,6 37,9 -2,7 -6,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,0 23,3 -0,6 -2,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 38,7 37,1 -1,5 -4,0
P Utbildning 85 45,6 51,3 5,7 12,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 141,8 142,3 0,5 0,3
Hälso- och sjukvård 86 67,6 69,2 1,5 2,3
Vård och omsorg med boende 87 33,6 34,3 0,7 2,1
Öppna sociala insatser 88 40,6 38,8 -1,8 -4,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,2 22,9 2,7 13,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 34,3 28,7 -5,6 -16,3
X Näringsgrenen okänd 00 3,6 4,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2013, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_029_sv.html