Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 186 2 153 -33 -1,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 42 43 1 2,0
Maatalous 01 19 19 -0 -0,9
C Teollisuus 10-33 339 328 -12 -3,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 49 45 -4 -7,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 50 -0 -0,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 45 -7 -12,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 52 2 3,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 111 108 -3 -2,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 28 0 0,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 27 2 9,3
F Rakentaminen 41-43 138 139 1 0,5
Talonrakentaminen 41 50 47 -3 -6,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 66 71 5 7,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 270 265 -5 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 37 34 -3 -8,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 81 0 0,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 152 150 -3 -1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 123 125 2 1,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 72 75 3 4,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 51 -1 -1,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 76 -5 -6,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 91 2 1,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 66 59 -7 -10,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 128 127 -1 -0,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 52 -2 -3,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 93 88 -5 -5,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 54 53 -1 -0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 112 107 -5 -4,3
P Koulutus 85 164 173 9 5,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 391 386 -5 -1,3
Terveyspalvelut 86 185 176 -8 -4,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 89 91 2 2,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 117 119 1 1,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 48 47 -1 -1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 67 64 -3 -4,9
X Toimiala tuntematon 00 11 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2013, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_034_fi.html