Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 186 2 153 -33 -1,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 42 43 1 2,0
Jordbruk 01 19 19 -0 -0,9
C Tillverkning 10-33 339 328 -12 -3,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 49 45 -4 -7,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 50 50 -0 -0,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 45 -7 -12,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 52 2 3,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 111 108 -3 -2,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 28 0 0,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 27 2 9,3
F Byggverksamhet 41-43 138 139 1 0,5
Byggande av hus 41 50 47 -3 -6,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 66 71 5 7,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 270 265 -5 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 37 34 -3 -8,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 81 0 0,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 152 150 -3 -1,7
H Transport och magasinering 49-53 123 125 2 1,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 72 75 3 4,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 51 -1 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 76 -5 -6,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 91 2 1,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 66 59 -7 -10,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 128 127 -1 -0,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 52 -2 -3,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 93 88 -5 -5,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 54 53 -1 -0,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 112 107 -5 -4,3
P Utbildning 85 164 173 9 5,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 391 386 -5 -1,3
Hälso- och sjukvård 86 185 176 -8 -4,6
Vård och omsorg med boende 87 89 91 2 2,4
Öppna sociala insatser 88 117 119 1 1,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 48 47 -1 -1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 67 64 -3 -4,9
X Näringsgrenen okänd 00 11 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2013, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_034_sv.html