Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 448 2 422 -25 -1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 106 104 -2 -2,0
Maatalous 01 76 73 -2 -2,9
C Teollisuus 10-33 348 342 -5 -1,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 50 48 -2 -3,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 48 1 1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 48 -3 -5,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 57 58 1 2,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 107 -0 -0,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 33 -3 -7,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 27 3 10,0
F Rakentaminen 41-43 177 174 -4 -2,1
Talonrakentaminen 41 66 64 -2 -2,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 89 89 -1 -0,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 295 282 -14 -4,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 45 41 -4 -9,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 95 88 -7 -7,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 155 153 -2 -1,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 139 -1 -0,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 90 1 0,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 49 -2 -3,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 80 -7 -8,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 103 102 -0 -0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 75 3 4,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 159 166 7 4,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 57 62 6 9,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 95 95 0 0,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 56 58 2 3,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 107 -4 -3,9
P Koulutus 85 178 183 6 3,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 401 400 -2 -0,4
Terveyspalvelut 86 184 183 -2 -0,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 85 86 0 0,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 132 131 -0 -0,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 59 -1 -1,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 80 77 -3 -3,6
X Toimiala tuntematon 00 9 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_028_fi.html