Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 448 2 422 -25 -1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 106 104 -2 -2,0
Jordbruk 01 76 73 -2 -2,9
C Tillverkning 10-33 348 342 -5 -1,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 50 48 -2 -3,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 48 1 1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 51 48 -3 -5,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 57 58 1 2,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 107 107 -0 -0,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 35 33 -3 -7,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 27 3 10,0
F Byggverksamhet 41-43 177 174 -4 -2,1
Byggande av hus 41 66 64 -2 -2,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 89 89 -1 -0,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 295 282 -14 -4,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 45 41 -4 -9,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 95 88 -7 -7,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 155 153 -2 -1,3
H Transport och magasinering 49-53 140 139 -1 -0,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 89 90 1 0,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 49 -2 -3,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 87 80 -7 -8,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 103 102 -0 -0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 75 3 4,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 159 166 7 4,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 57 62 6 9,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 95 95 0 0,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 56 58 2 3,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 107 -4 -3,9
P Utbildning 85 178 183 6 3,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 401 400 -2 -0,4
Hälso- och sjukvård 86 184 183 -2 -0,8
Vård och omsorg med boende 87 85 86 0 0,2
Öppna sociala insatser 88 132 131 -0 -0,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 59 -1 -1,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 80 77 -3 -3,6
X Näringsgrenen okänd 00 9 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_028_sv.html