Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1029,3 1010,8 -18,4 -1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 53,7 50,0 -3,7 -6,9
Maatalous 01 39,4 36,4 -3,0 -7,7
C Teollisuus 10-33 153,4 151,9 -1,5 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 21,2 20,7 -0,5 -2,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,1 21,1 1,0 5,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,1 21,2 -0,9 -4,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,7 26,2 1,5 5,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,7 48,8 -0,9 -1,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 15,7 13,9 -1,8 -11,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,9 12,0 1,1 10,2
F Rakentaminen 41-43 80,3 78,1 -2,2 -2,8
Talonrakentaminen 41 28,3 28,3 0,1 0,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 42,2 41,0 -1,2 -2,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 123,9 116,5 -7,4 -6,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 21,4 18,9 -2,5 -11,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 43,2 39,4 -3,9 -8,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 59,3 58,3 -1,0 -1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 62,7 61,3 -1,4 -2,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 44,1 41,5 -2,7 -6,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,6 19,8 1,2 6,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,0 32,5 -1,5 -4,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 44,4 45,6 1,2 2,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,8 32,3 1,4 4,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 68,4 68,2 -0,1 -0,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,2 26,0 1,8 7,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,5 37,6 -2,0 -5,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,9 21,9 -1,0 -4,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,4 44,6 -1,8 -3,8
P Koulutus 85 67,0 71,3 4,3 6,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 155,5 157,3 1,8 1,2
Terveyspalvelut 86 72,1 71,5 -0,6 -0,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,0 35,2 1,2 3,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,5 50,6 1,1 2,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,2 20,2 -2,0 -9,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,1 28,2 -3,9 -12,2
X Toimiala tuntematon 00 4,0 3,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_029_fi.html