Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1029,3 1010,8 -18,4 -1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 53,7 50,0 -3,7 -6,9
Jordbruk 01 39,4 36,4 -3,0 -7,7
C Tillverkning 10-33 153,4 151,9 -1,5 -1,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 21,2 20,7 -0,5 -2,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,1 21,1 1,0 5,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 22,1 21,2 -0,9 -4,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,7 26,2 1,5 5,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,7 48,8 -0,9 -1,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 15,7 13,9 -1,8 -11,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,9 12,0 1,1 10,2
F Byggverksamhet 41-43 80,3 78,1 -2,2 -2,8
Byggande av hus 41 28,3 28,3 0,1 0,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 42,2 41,0 -1,2 -2,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 123,9 116,5 -7,4 -6,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 21,4 18,9 -2,5 -11,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 43,2 39,4 -3,9 -8,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 59,3 58,3 -1,0 -1,7
H Transport och magasinering 49-53 62,7 61,3 -1,4 -2,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 44,1 41,5 -2,7 -6,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,6 19,8 1,2 6,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,0 32,5 -1,5 -4,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 44,4 45,6 1,2 2,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,8 32,3 1,4 4,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 68,4 68,2 -0,1 -0,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,2 26,0 1,8 7,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,5 37,6 -2,0 -5,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,9 21,9 -1,0 -4,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,4 44,6 -1,8 -3,8
P Utbildning 85 67,0 71,3 4,3 6,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 155,5 157,3 1,8 1,2
Hälso- och sjukvård 86 72,1 71,5 -0,6 -0,8
Vård och omsorg med boende 87 34,0 35,2 1,2 3,7
Öppna sociala insatser 88 49,5 50,6 1,1 2,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,2 20,2 -2,0 -9,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,1 28,2 -3,9 -12,2
X Näringsgrenen okänd 00 4,0 3,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_029_sv.html