Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 119 2 094 -25 -1,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 35 0 0,3
Maatalous 01 14 15 1 7,7
C Teollisuus 10-33 325 321 -4 -1,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 44 -1 -2,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 45 1 1,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 46 -4 -7,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 53 1 1,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 105 -0 -0,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 28 -1 -1,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 26 2 8,2
F Rakentaminen 41-43 136 133 -4 -2,6
Talonrakentaminen 41 50 47 -3 -6,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 66 67 1 1,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 259 247 -13 -4,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 38 33 -5 -13,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 76 -8 -9,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 137 137 0 0,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 118 119 0 0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 69 71 2 3,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 48 -2 -4,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 77 70 -7 -8,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 93 93 -0 -0,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 68 1 1,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 121 126 5 4,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 48 53 4 9,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 84 84 -0 -0,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 48 51 2 4,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 107 -4 -3,9
P Koulutus 85 175 180 5 2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 381 377 -4 -1,2
Terveyspalvelut 86 171 168 -3 -1,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 84 1 0,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 126 -2 -1,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 46 45 -2 -3,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 57 56 -1 -1,5
X Toimiala tuntematon 00 8 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_034_fi.html