Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 119 2 094 -25 -1,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 35 0 0,3
Jordbruk 01 14 15 1 7,7
C Tillverkning 10-33 325 321 -4 -1,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 44 -1 -2,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 45 1 1,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 46 -4 -7,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 53 1 1,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 105 -0 -0,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 28 -1 -1,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 26 2 8,2
F Byggverksamhet 41-43 136 133 -4 -2,6
Byggande av hus 41 50 47 -3 -6,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 66 67 1 1,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 259 247 -13 -4,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 38 33 -5 -13,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 84 76 -8 -9,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 137 137 0 0,1
H Transport och magasinering 49-53 118 119 0 0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 69 71 2 3,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 48 -2 -4,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 77 70 -7 -8,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 93 93 -0 -0,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 68 1 1,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 121 126 5 4,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 48 53 4 9,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 84 84 -0 -0,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 48 51 2 4,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 107 -4 -3,9
P Utbildning 85 175 180 5 2,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 381 377 -4 -1,2
Hälso- och sjukvård 86 171 168 -3 -1,9
Vård och omsorg med boende 87 83 84 1 0,9
Öppna sociala insatser 88 128 126 -2 -1,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 46 45 -2 -3,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 57 56 -1 -1,5
X Näringsgrenen okänd 00 8 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_034_sv.html