Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 871,3 857,0 -14,3 -1,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,9 17,0 0,1 0,4
Maatalous 01 7,0 7,5 0,5 7,3
C Teollisuus 10-33 142,8 141,0 -1,8 -1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,3 18,8 -0,4 -2,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,1 19,8 0,7 3,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,3 20,1 -1,2 -5,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,4 23,5 1,2 5,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,5 47,2 -1,2 -2,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,2 11,4 -0,8 -6,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,5 11,4 0,8 7,8
F Rakentaminen 41-43 60,3 58,8 -1,5 -2,5
Talonrakentaminen 41 20,8 20,0 -0,8 -4,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 30,2 30,5 0,3 1,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 105,3 97,5 -7,8 -7,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,9 15,0 -2,8 -15,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 38,0 33,6 -4,4 -11,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 49,5 48,9 -0,6 -1,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,0 50,1 0,1 0,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,8 31,0 -0,9 -2,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,1 19,1 0,9 5,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 28,2 27,1 -1,1 -3,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 39,8 40,9 1,1 2,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,3 29,1 0,9 3,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,5 52,4 -0,1 -0,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,5 21,8 1,3 6,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 34,7 32,7 -2,0 -5,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,5 18,4 -1,1 -5,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,4 44,6 -1,8 -3,9
P Koulutus 85 65,1 69,3 4,2 6,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,3 147,6 0,3 0,2
Terveyspalvelut 86 67,1 66,0 -1,1 -1,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,4 34,2 1,7 5,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,7 47,5 -0,2 -0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,3 15,1 -2,2 -13,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,3 19,6 -2,7 -12,0
X Toimiala tuntematon 00 3,7 2,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_035_fi.html