Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 871,3 857,0 -14,3 -1,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,9 17,0 0,1 0,4
Jordbruk 01 7,0 7,5 0,5 7,3
C Tillverkning 10-33 142,8 141,0 -1,8 -1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,3 18,8 -0,4 -2,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,1 19,8 0,7 3,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,3 20,1 -1,2 -5,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,4 23,5 1,2 5,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,5 47,2 -1,2 -2,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,2 11,4 -0,8 -6,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,5 11,4 0,8 7,8
F Byggverksamhet 41-43 60,3 58,8 -1,5 -2,5
Byggande av hus 41 20,8 20,0 -0,8 -4,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 30,2 30,5 0,3 1,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 105,3 97,5 -7,8 -7,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,9 15,0 -2,8 -15,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 38,0 33,6 -4,4 -11,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 49,5 48,9 -0,6 -1,1
H Transport och magasinering 49-53 50,0 50,1 0,1 0,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,8 31,0 -0,9 -2,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,1 19,1 0,9 5,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 28,2 27,1 -1,1 -3,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 39,8 40,9 1,1 2,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,3 29,1 0,9 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,5 52,4 -0,1 -0,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,5 21,8 1,3 6,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 34,7 32,7 -2,0 -5,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,5 18,4 -1,1 -5,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,4 44,6 -1,8 -3,9
P Utbildning 85 65,1 69,3 4,2 6,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,3 147,6 0,3 0,2
Hälso- och sjukvård 86 67,1 66,0 -1,1 -1,7
Vård och omsorg med boende 87 32,4 34,2 1,7 5,3
Öppna sociala insatser 88 47,7 47,5 -0,2 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,3 15,1 -2,2 -13,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,3 19,6 -2,7 -12,0
X Näringsgrenen okänd 00 3,7 2,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_035_sv.html