Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2011 - 2013, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 474 2 483 2 457 -27 -1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 109 107 -2 -1,6
Maatalous 01 80 78 76 -3 -3,4
C Teollisuus 10-33 360 357 350 -6 -1,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 51 48 -3 -6,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 57 52 52 -1 -1,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 50 49 -1 -1,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 59 57 59 2 3,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 113 109 -4 -3,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 34 35 1 2,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 25 27 2 6,8
F Rakentaminen 41-43 176 175 176 0 0,2
Talonrakentaminen 41 67 66 65 -1 -1,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 90 89 91 2 2,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 303 300 296 -4 -1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 46 42 -3 -7,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 93 91 -2 -2,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 167 162 163 2 0,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 147 144 142 -2 -1,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 95 91 92 0 0,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 52 51 -2 -3,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 86 86 0 0,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 101 100 -1 -1,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 74 71 -3 -4,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 155 161 164 3 1,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 60 59 61 1 2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 98 100 96 -4 -4,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 61 59 -2 -4,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 113 111 -2 -1,7
P Koulutus 85 179 175 175 0 -0,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 396 409 399 -9 -2,2
Terveyspalvelut 86 188 193 184 -9 -4,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 82 86 88 2 2,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 129 127 -3 -2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 59 62 2 3,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 83 83 0 -0,2
X Toimiala tuntematon 00 11 11 10 0 -4,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2013, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2011 - 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_048_fi.html