Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011 - 2013

  År Förändring Förändring
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 474 2 483 2 457 -27 -1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 110 109 107 -2 -1,6
Jordbruk 01 80 78 76 -3 -3,4
C Tillverkning 10-33 360 357 350 -6 -1,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 51 51 48 -3 -6,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 57 52 52 -1 -1,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 50 49 -1 -1,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 59 57 59 2 3,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 114 113 109 -4 -3,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 34 35 1 2,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 25 27 2 6,8
F Byggverksamhet 41-43 176 175 176 0 0,2
Byggande av hus 41 67 66 65 -1 -1,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 90 89 91 2 2,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 303 300 296 -4 -1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 46 42 -3 -7,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 93 91 -2 -2,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 167 162 163 2 0,9
H Transport och magasinering 49-53 147 144 142 -2 -1,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 95 91 92 0 0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 52 51 -2 -3,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 83 86 86 0 0,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 101 100 -1 -1,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 74 71 -3 -4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 155 161 164 3 1,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 60 59 61 1 2,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 98 100 96 -4 -4,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 61 59 -2 -4,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 113 111 -2 -1,7
P Utbildning 85 179 175 175 0 -0,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 396 409 399 -9 -2,2
Hälso- och sjukvård 86 188 193 184 -9 -4,5
Vård och omsorg med boende 87 82 86 88 2 2,3
Öppna sociala insatser 88 126 129 127 -3 -2,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59 59 62 2 3,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 81 83 83 0 -0,2
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 10 0 -4,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_048_sv.html