Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.12.2014

Marraskuun työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 marraskuussa 215 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 12 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/11–2014/11, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/11–2014/11, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2014 marraskuussa 2 422 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi kuntasektorilla vuoden 2013 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 68,0 ja naisten 66,6 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 marraskuussa 215 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 118 000 ja naisia 97 000 henkeä.

Työttömyysaste oli marraskuussa 8,2 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,7 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,0 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 650 000. Heistä työllisiä oli 244 000 ja työttömiä 53 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 298 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 17,9 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2014 marraskuussa 1 462 000 henkeä eli 12 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 156 000, mikä oli 12 000 enemmän vuoden 2013 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2013/11 –2014/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 091 4 099 0,2
Työvoima yhteensä 2 641 2 637 –0,1
Työlliset 2 431 2 422 –0,4
– palkansaajat 2 094 2 074 –0,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 338 348 3,1
Työttömät 209 215 2,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 450 1 462 0,8
– piilotyöttömät  144 156 8,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,8 67,3 –0,5
Työttömyysaste 7,9 8,2 0,2
Työvoimaosuus 64,5 64,3 –0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2014 lopussa kaikkiaan 327 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 31 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden marraskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pohjanmaalla (16 %), Uudellamaalla (16 %), Satakunnassa (12 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (11 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 27 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 131 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 5,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 32 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2013/11–2014/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 296 327 10,3
– yli vuoden työttömänä olleet 80 94 18,8
Palveluissa yhteensä 125 131 4,8
– työllistetyt 35 36 2,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 32 30 –7,7
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 –2,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 44 52 17,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 30 32 8,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Liisa Larja 029 551 3461, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (443,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/11/tyti_2014_11_2014-12-23_tie_001_fi.html