Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.5.2016

Huhtikuun työttömyysaste 9,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 huhtikuussa 264 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 10,3 prosenttia. Työllisiä oli 7 000 vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/04–2016/04, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/04–2016/04, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 huhtikuussa 2 422 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 5 000 enemmän ja naisia 12 000 vähemmän kuin vuoden 2015 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 67,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 0,8 prosenttiyksikköä 68,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 67,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 huhtikuussa 264 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 145 000 ja naisia 119 000 henkeä.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 9,8 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 9,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,1 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 638 000. Heistä työllisiä oli 233 000 ja työttömiä 94 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 327 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 28,7 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 14,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 huhtikuussa 1 423 000 henkeä eli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 132 000, mikä oli 9 000 enemmän vuoden 2015 huhtikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/04–2016/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 109 0,2
Työvoima yhteensä 2 708 2 686 –0,8
Työlliset 2 429 2 422 –0,3
– palkansaajat 2 053 2 080 1,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 375 341 –9,0
Työttömät 280 264 –5,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 391 1 423 2,3
– piilotyöttömät  123 132 7,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,7 67,9 0,2
Työttömyysaste 10,3 9,8 –0,5
Työvoimaosuus 66,1 65,4 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2016 lopussa kaikkiaan 341 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdeksän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–6 %), Hämeessä (–5 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–4 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla (6 %), Uudellamaalla (4 %) ja Pirkanmaalla (3 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 125 000 henkilöä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli lähes sama kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 17 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2015/04–2016/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 339 341 0,7
– yli vuoden työttömänä olleet 104 121 16,3
Palveluissa yhteensä 129 125 –3,0
– työllistetyt 33 22 –32,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 24 –10,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 1,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 55 65 17,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 44 60 38,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tie_001_fi.html