Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.10.2016

Syyskuun työttömyysaste 7,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 syyskuussa 204 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 8,4 prosenttia. Työllisiä oli 7 000 enemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/09–2016/09, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/09–2016/09, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 syyskuussa 2 459 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 2 000 ja naisia 5 000 enemmän kuin vuoden 2015 syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 69,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 syyskuussa 204 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 100 000.

Työttömyysaste oli syyskuussa 7,7 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,6 ja naisten 7,8 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 635 000. Heistä työllisiä oli 252 000 ja työttömiä 50 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 302 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 16,5 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 syyskuussa 1 445 000 henkeä eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 152 000, mikä oli 4 000 vähemmän vuoden 2015 syyskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/09 – 2016/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 102 4 108 0,2
Työvoima yhteensä 2 678 2 664 –0,5
Työlliset 2 452 2 459 0,3
– palkansaajat 2 105 2 116 0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 344 –0,9
Työttömät 225 204 –9,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 424 1 445 1,4
– piilotyöttömät  156 152 –2,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,8 69,2 0,4
Työttömyysaste 8,4 7,7 –0,8
Työvoimaosuus 65,3 64,8 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 493 000 henkeä, mikä oli 12 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten tukku- ja vähittäiskaupan (G) toimialalla ja väheni eniten teollisuuden (C) sekä informaation ja viestinnän (J) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oli 0,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 204 000 henkeä, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuoden 2015 heinä-syyskuussa. Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 1 410 000 henkeä, mikä oli 18 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 157 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2015/III – 2016/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2015/III 2016/III 2015/III- 2016/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 708 2 697 –0,4
Työlliset yhteensä 2 481 2 493 0,5
Työttömät yhteensä 226 204 –9,8
– miehet 118 104 –12,3
– naiset 108 100 –7,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 393 1 410 1,3
– piilotyöttömät  149 157 5,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2016 lopussa kaikkiaan 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys laski syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–12 %), Pohjois-Savossa (–8 %), Etelä-Savossa (–7 %) ja Hämeessä (–7 %). Työttömyys lisääntyi ainoastaan Pohjanmaan (8 %), Pirkanmaan (1 %) ja Pohjois-Karjalan (1 %) ELY-keskuksen alueella. Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 124 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 47 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2015/09–2016/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 337 329 –2,3
– yli vuoden työttömänä olleet 113 125 10,9
Palveluissa yhteensä 118 124 4,8
– työllistetyt 23 24 4,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 24 –3,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 11 –8,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 59 65 10,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 47 24,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tie_001_fi.html