Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 22.11.2016

Lokakuun työttömyysaste 8,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 lokakuussa 217 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 8,7 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden lokakuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 22 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/10–2016/10, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/10–2016/10, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 lokakuussa 2 446 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 enemmän ja naisia 32 000 vähemmän kuin vuoden 2015 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista säilyi ennallaan 68,4 prosentissa edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 2,0 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 2,0 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 lokakuussa 217 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 111 000 ja naisia 105 000.

Työttömyysaste oli lokakuussa 8,1 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,0 ja naisten 8,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 635 000. Heistä työllisiä oli 228 000 ja työttömiä 47 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 275 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 17,1 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 lokakuussa 1 446 000 henkeä eli 22 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 168 000, mikä oli 3 000 enemmän vuoden 2015 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/10–2016/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 106 4 109 0,1
Työvoima yhteensä 2 682 2 663 –0,7
Työlliset 2 448 2 446 –0,1
– palkansaajat 2 094 2 103 0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 354 343 –3,2
Työttömät 234 217 –7,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 424 1 446 1,6
– piilotyöttömät  165 168 2,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,4 68,4 0,1
Työttömyysaste 8,7 8,1 –0,6
Työvoimaosuus 65,3 64,8 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2016 lopussa kaikkiaan 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–14 %), Etelä-Pohjanmaalla (–9 %), Pohjois-Savossa (–8 %), Lapissa (–7 %), Etelä-Savossa (–7 %) ja Hämeessä (–7 %). Työttömyys lisääntyi ainoastaan Satakunnan (7 %), Pohjanmaan (5 %), Pohjois-Karjalan (1 %) ja Pirkanmaan (1 %) ELY-keskuksen alueella. Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 129 000 henkilöä, mikä oli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 40 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2015/10–2016/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 338 329 –2,6
– yli vuoden työttömänä olleet 113 123 8,5
Palveluissa yhteensä 121 129 6,5
– työllistetyt 21 23 12,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 26 27 2,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –8,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 60 66 9,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 40 10,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tie_001_fi.html